Beschikbaar stellen Klantroutes Kansrijke Start voor lokaal gebruik

In de samenwerking tussen professionals gaat het steeds om de vraag: welke route in het zorg- en hulplandschap is voor welke doelgroep het meest passend?

Klantroutes zijn een middel om te zorgen dat (aanstaande) ouders op het juiste moment de juiste ondersteuning krijgt, dwars door dat netwerk van al die stelsels heen.

De klantroutes zijn vooral bestemd om afspraken te maken over voorzieningen die in de gemeente of regio beschikbaar moéten zijn en de afstemming tussen die voorzieningen.

Momenteel wordt aansluitend op het actieprogramma Kansrijke Start de tool Routes Zorglandschap ontwikkeld om de klantroutes voor professionals in kaart te brengen.