Meer informatie over bestaande maatwerkmogelijkheden

Het onderwijsstelsel biedt veel ruimte aan maatwerkmogelijkheden voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. Helaas worden deze niet altijd benut. De communicatie hierover naar ouders/kinderen, scholen, zorg, gemeenten en samenwerkingsverbanden passend onderwijs zal worden verbeterd.

Er is behoefte aan betere communicatie. Veel informatie over maatwerk is nu via veel verschillende kanalen beschikbaar. Wij gaan dit bundelen en beschikbaar maken. Ook zijn regels onduidelijk geformuleerd of wordt bij twijfel de voorzichtige keuze gemaakt.

Er zal dus sterke verbetering van de communicatie plaatsvinden naar samenwerkingsverbanden, scholen, (jeugd)zorg, gemeenten, ouders en kinderen.

Bekijk de programmapagina 'Met Andere Ogen'