Onderzoek basisfuncties lokale teams door KPMG

KPMG heeft in opdracht van VWS en de VNG de basisfuncties van lokale teams onderzocht. Op basis hiervan is een routekaart ontwikkeld om een lokaal gesprek mogelijk te maken tussen (gemeentelijke) beleidsmakers/beslissers en aanbieders en professionals. 

Tijdens dat gesprek komen vragen aan bod als: waar staan we? Wat kunnen we verbeteren? Zo wordt het wijkgericht werken inhoudelijk verbeterd en weet de regio wat je van een lokaal team mag verwachten.