Schrapsessies en -dagen

Rita Verdonk is aangesteld als bijzonder adviseur Vermindering administratieve lastendruk bij professionals. Aan de hand van het motto ‘Snappen, Schrappen en Kappen’, kijkt zij overal in het land waar onnodige bureaucratie verminderd kan worden. 

Dat doen zij en haar teamleden in regionale en landelijke schrapsessies, waar professionals zelf aan de slag gaan om – samen met bestuurders van instellingen en gemeenten – onnodige regels en administratie te schrappen.

Lees hier meer over de schrapsessies en hoe je ze kunt organiseren.

Landelijke Schrapweek Jeugd

Meer tijd en hulp voor kinderen en jongeren voor hetzelfde geld. Dat willen we bereiken met het schrappen van vermijdbare regels tijdens de Landelijke Schrapweek Jeugd. Zo willen we komen tot een systeem dat gebaseerd is op vertrouwen in de vakbekwaamheid van jeugdprofessionals.

In de week van 10 t/m 14 februari 2020 was de Landelijke Schrapweek. Die week vond er iedere dag in een ander deel van het land een regionale bijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomsten keken zorgprofessionals terug op wat er al is bereikt en keken zij vooruit hoe zij de administratieve lasten verder gaan bestrijden.

Goede voorbeelden

Voor de Landelijke Schrapweek zijn goede voorbeelden op het gebied van ontregelen binnen het sociaal domein in beeld gebracht. Zoals het op een andere manier inzetten van jeugdgelden op speciaal onderwijs scholen door regio Zuid-Limburg. Vanaf 2019 ontvangen drie scholen (voor speciaal onderwijs) subsidie om samen met één jeugdhulpaanbieder de hulp aan leerlingen vorm te geven in een 'doelgroepenarrangement'. Dit voorkomt dat verschillende aanbieders actief zijn op een school en organiseert de inzet efficiënter en minder bureaucratisch.

Bekijk de video van Bert Jongen is wethouder Jeugd in Maastricht over doelgroeparrangementen. Meer video's vind je op [Ont]Regel de zorg.