Actieprogramma Werken in de Zorg

In het actieprogramma Werken in de zorg geeft het kabinet aan hoe het de personeelstekorten in de zorg gaat aanpakken. De campagne ‘Ik Zorg’ waar ook jeugdprofessionals hun verhaal doen over hun werk maakt onderdeel uit van dit programma.

Download het actieprogramma Werken in de Zorg

Relevante links