Actieplan Verbetering Feitenonderzoek

Welkom op de pagina van het Actieplan Verbetering Feitenonderzoek.  Betrokkenheid van organisaties uit de Jeugdbescherming kan als ingrijpend ervaren worden. Over deze procedure klonken steeds vaker negatieve signalen. Reden voor alle betrokken partijen in de jeugdbeschermingsketen om de procedures rond het feitenonderzoek te verbeteren. Zij lanceerden het Actieplan Verbetering Feitenonderzoek in de jeugdbeschermingsketen, dat tot en met 2021 liep. Hier vind je de inhoud van het actieplan en de uitgevoerde acties en resultaten.

Illustratie van de actielijnen van het feitenonderzoek
Beeld: ©De betekenaar

Lees meer over de inhoud van het Actieplan Verbetering Feitenonderzoek

Verschillende praatplaten

Praatplaten Jeugdbeschermingsketen

Meestal weten ouders en kinderen niet wat hen te wachten staat, wanneer zij in de Jeugdbeschermingsketen terecht komen. Informatie over het proces, kan op zo’n moment rust en vertrouwen bieden. Een praatplaat biedt de hulpverlener en het gezin houvast om het gesprek hierover te voeren. De meeste praatplaten kun je met of zonder tekst downloaden zodat je ze kan toespitsen op de specifieke siuatie.

Naar alle Praatplaten

Lees meer over de stand van de actiepunten

Afbeelding van telefoon met de feitenonderzoek-app
Beeld: ©VWS

Feitenonderzoek App

Een app met 15 vragen/ inzichten en ‘aan het denken zetters’ als het gaat over feitenonderzoek en de acties uit het Actieplan Verbetering Feitenonderzoek jeugdbescherming.

Meer weten

Wat kun je (blijven) doen

Illustratie van clientparticipatie actieplan feitenonderzoek
Beeld: ©De betekenaar

Lees meer over Cliëntenparticipatie binnen het Actieplan Verbetering Feitenonderzoek

Een placemat waarop staat afgebeeld wat we allen doen bij feitenonderzoek. De placemat is geel en getekende poppetjes beelden de verschillende stappen uit.

Lees alles over wat we allen doen bij feitenonderzoek - onze basiswaarden feitenonderzoek