Verschillende praatplaten

Alle Praatplaten Jeugdbeschermingsketen - overzicht

Meestal weten ouders en kinderen niet wat hen te wachten staat, wanneer zij in de Jeugdbeschermingsketen terecht komen. Informatie over het proces, kan op zo’n moment rust en vertrouwen bieden. Een praatplaat biedt de hulpverlener en het gezin houvast om het gesprek hierover te voeren. De meeste praatplaten kun je met of zonder tekst downloaden zodat je ze kan toespitsen op de specifieke siuatie.

Download 'Praatplaten legenda'

PDF document | 1 pagina | 693 kB

Publicatie | 01-01-2022

Download 'Praatplaat - Wie je tegenkomt als het thuis niet goed gaat - met tekst'

PDF document | 1 pagina | 4,2 MB

Publicatie | 01-01-2022

Download 'Praatplaat - Wie je tegenkomt als het thuis niet goed gaat - zonder tekst'

PDF document | 1 pagina | 3,6 MB

Publicatie | 01-01-2022

Download in Nederlands: 'Praatplaat - Wie je tegenkomt als het thuis niet goed gaat - Arabisch'

PDF document | 1 pagina | 2 MB

Publicatie | 01-01-2022

Download 'Praatplaat - Wat doet de JeugdBescherming - met tekst'

PDF document | 1 pagina | 8,9 MB

Publicatie | 01-01-2022

Download 'Praatplaat - Wat doet de JeugdBescherming - zonder tekst'

PDF document | 1 pagina | 5,6 MB

Publicatie | 01-01-2022

Download 'Praatplaat - Wat doet de Raad voor de Kinderbescherming - met tekst'

PDF document | 1 pagina | 7,4 MB

Publicatie | 01-01-2022

Download 'Praatplaat - Wat doet de Raad voor de Kinderbescherming - zonder tekst'

PDF document | 1 pagina | 4,2 MB

Publicatie | 01-01-2022

Download 'Praatplaat - Wat doet Veilig Thuis - met tekst'

PDF document | 1 pagina | 9,3 MB

Publicatie | 01-01-2022

Download 'Praatplaat - Wat doet Veilig Thuis - zonder tekst'

PDF document | 1 pagina | 5,3 MB

Publicatie | 01-01-2022

Download 'Praatplaat - Wat doet de Kinderrechter - met tekst'

PDF document | 1 pagina | 10,3 MB

Publicatie | 01-01-2022

Download 'Praatplaat - Wat doet de Kinderrechter - zonder tekst'

PDF document | 1 pagina | 5,3 MB

Publicatie | 01-01-2022

Download 'Praatplaat - Wat doet de AKJ Vertrouwenspersoon - met tekst'

PDF document | 1 pagina | 16,3 MB

Publicatie | 01-01-2022

Download 'Praatplaat - Wat doet de AKJ Vertrouwenspersoon - zonder tekst'

PDF document | 1 pagina | 6,3 MB

Publicatie | 01-01-2022

Download 'Praatplaat - Wat doet het Sociaal Wijkteam - met tekst'

PDF document | 1 pagina | 9,6 MB

Publicatie | 01-01-2022

Download 'Praatplaat - Wat doet het Sociaal Wijkteam - zonder tekst'

PDF document | 1 pagina | 5,7 MB

Publicatie | 01-01-2022

Download 'Praatplaat - Beschermingstafel'

PDF document | 1 pagina | 3,3 MB

Publicatie | 01-01-2022

Download 'Praatplaat - Wat zijn mijn opties als ik ontevreden ben - JeugdStem'

PDF document | 1 pagina | 9,3 MB

Publicatie | 01-01-2022

Een still uit de video over praatplaten. Een vrouw houdt een praatplaat in haar handen. Zij laat deze zien aan een andere vrouw. De vrouwen zitten op een bank

Weten hoe je de praatplaten het beste gebruikt?

Bekijk deze video op YouTube voor een uitleg