Beweging van 0

De beweging van 0 wil beweging in de jeugdzorg brengen. 0 kinderen die niet optimaal thuis opgroeien. Dat is het doel.

De Beweging van 0 gaat voor grote 0-doelen, waarvan er eindeloos veel denkbaar zijn. Voor veel mensen klinken deze doelen onrealistisch, maar volgens de Beweging van 0 zijn 0-doelen de enige ethisch verantwoorde doelen die gesteld kunnen worden. Het geeft richting, weerspiegelt ambitie en we kunnen vandaag beginnen met stappen zetten. Wat is de Beweging van 0 en wat kan het betekenen voor jou en jouw werk?

De beweging van 0

In 2018 startte een groep professionals uit de brede jeugdhulp de Beweging van 0. Deze groep wilde werken aan permanente progressie binnen de jeugdhulp:

“Effectieve jeugdhulp vergt voortdurend werken aan verbetering. Om dit streven naar permanente progressie te normaliseren, moeten we grote doelen stellen.”

De Beweging van 0 wil dat de jeugdhulp steeds meer bereikt voor kinderen, ouders en de samenleving, tegen een steeds rendabeler kosten-baten-verhouding.

Zij baseren zich op 12 uitgangspunten:

 1. Optimaal opgroeien is een mensenrecht. Kinderrechten staan voorop.
 2. Optimaal opgroeien vergt dat de ondersteuning van de jeugd is gericht op grote doelen. Het overkoepelend doel is: 0 kinderen die niet optimaal thuis opgroeien.
 3. Optimaal opgroeien voor ieder kind vergt een samenhangende benadering. Promotie van welzijn, preventie, ondersteuning, bescherming én zorg.
 4. Optimaal opgroeien vergt het best mogelijke onderwijs. Kennisoverdracht én algemene levensvaardigheden.
 5. Optimale ondersteuning van de jeugd vergt actuele, inhoudelijke deskundigheid en leiderschap van professionals. Kinderen en gezinnen met professionals aan het roer.
 6. Het organiseren van optimale ondersteuning van de jeugd vergt meerdere kabinets- en gemeenteraadsperioden. Langetermijndoelen vergen een lange adem en adaptievermogen.
 7. Professionals en burgers weten elkaar snel te vinden en beslissen samen op basis van onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid. Netwerkjeugdhulp in een ecosysteem voor mentale gezondheid.
 8. Optimale ondersteuning van de jeugd vergt continu leren en ontwikkelen. Op evidentie gebaseerde praktijk.
 9. Optimale ondersteuning van de jeugd vergt kennis en kennis vergt data. Cohort Nederland levert begrijpelijke kennis voor burgers, professionals en beleidsmakers.
 10. Optimale ondersteuning van de jeugd vergt onderling vertrouwen en centrale regie voor de aanleg van de sociale en digitale infrastructuur. Nederland als één lerende regio.
 11. Optimale jeugdhulp vergt royale structurele bekostiging. Anders verantwoorden op basis van vertrouwen en bekostiging op de groei.
 12. Bovenstaande uitgangspunten zijn los van elkaar niet optimaal. Integraal denken, integraal werken.

De 0-plaat

De Beweging van 0 ontwikkelde de 0-plaat als middel om bewustzijn, helderheid en overzicht te creëren over de factoren die bijdragen aan het in stand houden van situaties. 0-platen kunnen voor allerlei thema’s worden gemaakt. De 0-plaat heeft links de uitgangspositie en rechts het 0-doel.

Hiertussen zitten zogenoemde knoppen waaraan gedraaid kan worden om van de uitgangspositie naar het 0-doel te bewegen. Met de 0-plaat ga je samen op zoek naar de knoppen waaraan gedraaid kan worden: onder andere in de samenleving, in opleidingen, bij gemeentes en bij jezelf.

Op 10 juni 2021 gaf Peter Dijkshoorn, landelijk ambassadeur lerend jeugdstelsel en één van de initiatiefnemers van de Beweging van 0, een bijeenkomst op het Platform Vakmanschap Jeugdprofessionals. Tijdens deze bijeenkomst werken 25 jeugdhulpprofessionals samen aan een 0-plaat. Tijdens deze bijeenkomst was het 0-doel: 0 ouders ontevreden over de relatie met de hulpverlening.

Deelnemer: “Je kunt door steeds bewust na te denken en bewust zaken aan te kaarten met elkaar beter worden.”

De 0-platen die in deze bijeenkomst zijn opgesteld zijn samengevoegd tot één:

Afbeelding van Beweging van 0 plaat
Beeld: ©Beweging van 0

Naar de website Beweging van 0

Lees het interview met Peter Dijkshoorn over de Beweging van 0