Wettelijk verplichten dat doorzettingsmacht wordt belegd in regio

Er wordt gewerkt aan een wetsvoorstel waardoor gemeenten en samenwerkingsverbanden verplicht zijn passend onderwijs en zorg te organiseren, om zo situaties van impasses rond thuiszitters te doorbreken.

Hier vind je het adviesrapport 'De kracht om door te zetten