Verwijsindex Risicojongeren

De Verwijsindex Risicojongeren is een landelijk, digitaal systeem waarin professionals kunnen delen dat zij zich zorgen maken over een gezonde en veilige ontwikkeling van een jongere. De Verwijsindex streeft na dat een jongere de hulp, zorg of bijsturing krijgt die hij of zij nodig heeft om bedreigingen van een gezonde en veilige ontwikkeling te voorkomen, te beperken of weg te nemen. De Verwijsindex draagt hieraan bij door professionals onderling op de hoogte te brengen van elkaars betrokkenheid bij een jongere.

Veel gestelde vragen over de Verwijsindex Risicojongeren

Actualiteiten rond de Verwijsindex Risicojongeren

Aanmelden op de Verwijsindex

Algemene informatie over de Verwijsindex

Melding in de Verwijsindex

Match in de Verwijsindex

Wie kan ik bereiken met meer vragen over de Verwijsindex?

Voor meer informatie over de Verwijsindex, kunt u contact opnemen met het Ministerie van VWS via telefoonnummer (070) 340 79 11 of voorjeugdengezin@minvws.nl.