Start implementatietraject Impactmonitor aanpak HGKM

De Impactmonitor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is een middel dat een bijdrage levert aan het verbeteren van de aanpak van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (HGKM). Het benutten van de beschikbare kennis bij agendering, aansturing, inrichting en uitvoering van de aanpak van HGKM helpt bij het komen tot een effectievere aanpak.

Per 1 september 2021 start Regioplan met het ondersteunen van regio’s bij het werken met de Impactmonitor. Dit doet Regioplan in opdracht van VWS, het programmateam Geweld hoort nergens thuis (GHNT) en de VNG.

Hierbij worden zowel beleid als praktijk van gemeenten, regio’s en hun ketenpartners betrokken in het gezamenlijk benutten van de impactmonitor.

Ondersteuning

De ondersteuning is gericht op zowel kennisverspreiding over bestaan en inhoud van de Impactmonitor als het praktische gebruik (hoe vind ik welke cijfers?). Ook biedt Regioplan ondersteuning bij de inzet van de cijfers voor ontwikkeling en evaluatie van beleid en voor het sturen op de uitvoering van de aanpak. Daarbij wordt ook informatie opgehaald om de monitor verder te ontwikkelen, waarbij wordt aangesloten bij lokale, regionale en andere actuele ontwikkelingen.

Inventarisatie in september 2021

In september zal Regioplan de regionale projectleiders telefonisch benaderen voor een beknopte inventarisatie over het huidige gebruik van de Impactmonitor.

Op 28 september 2021 organiseren zij een digitale werksessie waarin het ondersteuningsaanbod samen met de regionale projectleiders verder wordt vormgegeven.

Eind december zal Regioplan het implementatietraject afronden met de oplevering van enkele instrumenten die ondersteunen bij het gebruik van de Impactmonitor HGKM.

Ga naar de impactmonitor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Wil je meer weten over dit traject? Neem dan contact op met Regioplan via Hanna Harthoorn hanna.harthoorn@regioplan.nl