Versnellingsagenda in de regio's

Ingrado deed onderzoek naar thuiszittersaantallen in verschillende regio's. Op basis hiervan is er een bijeenkomst georganiseerd met tien gemeenten om de urgentie van dit probleem te benadrukken en mogelijke hulpvragen boven tafel te krijgen. Vervolgens komen de regio's met verbeterplannen.

Tussenstand 3 jaar Thuiszitterspact