Geschillencommissie opgericht

Sinds 1 januari 2019 is de Geschillencommissie in functie. Opgezet en ingericht door de VNG en de Branches Gespecialiseerde Zorg voor de Jeugd (BGZJ). De commissie functioneert op basis van zelfregulering.

Vooralsnog richt de Geschillencommissie zich op twee typen geschillen. Ten eerste: geschillen tussen gemeenten over welke gemeente verantwoordelijk is voor financiering van jeugdhulp conform het woonplaatsbeginsel. Ten tweede: geschillen tussen een gemeente en een aanbieder over een gesloten contract, bijvoorbeeld over het tarief.

Meer informatie vidn je op de website van de Geschillencommissie