Signaleren onveilige opvoedsituaties

Het is belangrijk dat er binnen de (jeugd)regio’s helderheid komt over wat van een wijkteam verwacht kan worden als het gaat om het signaleren en aanpakken van onveilige opvoedsituaties voor kinderen. En wat gespecialiseerde instellingen, als Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming en Gecertificeerde Instellingen, aanvullend kunnen inzetten