Wachttijden terugdringen

Aanpak Wachttijden

Na het aflopen van het programma Zorg voor de Jeugd eind 2021 is het programma Aanpak Wachttijden gestart.

Naar Aanpak Wachttijden

E-book over innovatieparadoxen voor oplossing wachttijden

Met dit e-book wilt het OZJ (Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd je meenemen in deze problematiek en laten zien dat er hoop is.

De titel van het e-book “Dat doen we al” illustreert dit treffend. Tegelijkertijd brengt dit ook het paradox met zich mee: als we het allemaal al doen, ‘waarom werkt het dan niet?’ De bedoeling van dit e-book is om met behulp van vragen, dilemma’s en paradoxen men te behoeden voor valkuilen in de aanpak van wachttijden.

Bekijk het e-book 'Dat doen we al' over innovatieparadoxen voor de oplossing van wachttijden

Voortgangsrapportage aanpak schadelijke wachttijden

Rapportage over de voortgang van de aanpak op basis van de inzichten opgedaan in de pilotregio’s. 

Bekijk de voortgangsrapportage

Aanpak Wachttijden

Na het aflopen van het programma Zorg voor de Jeugd eind 2021 is het programma Aanpak Wachttijden gestart.

Meer over Aanpak Wachttijden