Lerende expertteams

Alle 42 jeugdregio’s hebben een eigen expertteam dat helpt bij het oplossen van complexe (regionale) casuïstiek. De 42 expertteams verkeren nog in verschillende stadia van ontwikkeling. Het OZJ begeleidt de expertteams om het leren van elkaar en van de casuïstiek te versterken.

Stand van zaken regionale expertteams

Om een goed beeld te krijgen van de werkwijze van expertteams in de regio bij het oplossen van complexiteit, is samen met de expertteams een uitvraag gedaan. Hierdoor hebben zij zicht gekregen op hun huidige positie, werkwijze en wat de belangrijkste gespreksonderwerpen zijn voor de (door)ontwikkeling om te komen tot de invulling van een regionale ontwikkelagenda.

De meerderheid van de expertteams vult de vier functies in: consultatie en advies, procesregie, signaleren en leren. De manier waarop deze functies ingevuld worden, verschilt per jeugdregio. Daarnaast zijn er verschillen in de samenstelling van de teams, het mandaat dat zij hebben en de werkrelatie met de gemeenten.

Werkboek Jeugdhulp voor regionale expertteams

Het team Oppakken en Leren van Complexe Casuïstiek, onderdeel van het OZJ, zet zich in voor kinderen, ouders en jeugdhulpprofessionals die vastlopen in een zorgvraag. Hierin is veel geleerd. Deze geleerde lessen worden breder beschikbaar gemaakt en verder ontwikkeld. Daarom werkt het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd, samen met jeugdhulpprofessionals en expertteams, aan een werkboek jeugdhulp.

Het werkboek gaat onder andere over de inrichting van expertteams, procesregie en organiseren van maatwerkoplossingen. Het is een ‘groei- en snoeidocument’ omdat feedback en nieuwe inzichten verwerkt worden.

Meer weten over dit bericht? Neem contact op met:
Wim van der Zwaag

wim.vanderzwaag@vng.nl