Feiten in de Keten

Deze training leert jeugd -en gezinsprofessionals hoe je feiten verzamelt, analyseert, conclusies trekt en opschrijft in rapportages en dossiers.

Als ouders krijg je liever niet te maken met Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en de Gecertificeerde Instellingen. Hun bemoeienis is ingrijpend in het leven van ouders en kinderen. Soms is het nodig, om welke reden dan ook.

Dan is het belangrijk dat in de rapporten, feiten beknopt en begrijpelijk opgeschreven worden.

Alles wat in rapporten staat moet gedeeld worden met ouder. Betrokkenen moeten om hun mening worden gevraagd en hun mening moet in de rapporten terug te lezen zijn.

Samen ontwikkelen

Jeugdzorgleert werkte daarom samen met Landelijk Netwerk Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en de Gecertificeerde Instellingen aan het project Feiten in de Keten.

Onder leiding van Jeugdzorgleert maakten zij een training voor alle jeugd -en gezinsprofessionals.

Deze training leert jeugd -en gezinsprofessionals hoe je feiten verzamelt, analyseert, conclusies trekt en opschrijft in rapportages en dossiers. En vooral hoe je dit doet in goede samenwerking met ouders en kinderen, zodat hun stem gehoord wordt. 

Nu beschikbaar

De training is nu beschikbaar voor alle organisaties.

Na de training wordt er een reflectiebijeenkomst georganiseerd waar jeugd -en gezinsprofessionals van alle organisaties met elkaar reflecteren en van elkaar leren.

Meedoen?

Heeft jouw organisatie belangstelling om in dit programma?

Neem dan contact op met Laurianne Vooijs, lvooijs@pvj.nl, de contactpersoon voor Jeugdzorgleert.

Heb je andere vragen of reacties, neem dan contact op met Nanja Willemsen, nanja.willemsen@bmc.nl. Zij is het aanspreekpunt vanuit de 3 organisaties