Scholen helpen met zorgarrangeurs

Voor een structurele oplossing voor financiering zorg in onderwijstijd is meer informatie nodig.  Er wordt aan maximaal vijftig scholen, die hier behoefte aan hebben, een zorgarrangeur beschikbaar gesteld, bekostigd vanuit de begroting van het Ministerie van OCW. Deze zorgarrangeurs kunnen scholen op korte termijn ondersteunen bij het regelen van de financiering van zorg in onderwijstijd.

Zorgarrangeurs kunnen scholen ondersteunen bij het regelen van financiering van zorg in onderwijstijd. Zij kennen de weg binnen de diverse zorgsystemen en weten op welke zorg aanspraak gemaakt kan worden. Voor deze ondersteuning zal een kader worden opgesteld zodat duidelijk is wat van de zorgarrangeurs verwacht kan worden en welke werkzaamheden daarbij horen.

Naast het ondersteunen van scholen zullen de zorgarrangeurs ook informatie verzamelen over welke zorg in onderwijstijd nu precies nodig is. Inzet is om de zorgarrangeurs vanaf schooljaar 2020/2021 actief te laten zijn of zoveel eerder als mogelijk.