Inspiratiegids Familiegroepsplan

Er is in de praktijk een veelheid aan initiatieven en organisaties op het terrein van familiegroepsplannen zoals Familienetwerkberaden, familiegroepsplan.nl, de eigen kracht centrale en Eigen plan en er ligt bij veel instellingen (waaronder lokale teams en jeugdhulpinstellingen) ook veel meer nadruk op het betrekken van netwerken.

Een tekening van 2 personen. Een persoon houdt een weg vast en de ander houdt een lichtje vast.

Het ministerie van JenV heeft de ontwikkeling van een methodische handreiking gesubsidieerd (november 2019), die betrokken organisaties kunnen benutten om in de praktijk tot een effectievere inzet van het familiegroepsplan te komen.