Kwaliteitskader ‘Werken aan Veiligheid voor lokale teams en gemeenten’

Op basis van het kwaliteitskader 'Werken aan Veiligheid voor lokale teams en gemeenten' wordt voor gemeenten en regio’s een zelfscan ontwikkeld. Dit stelt gemeenten in staat om te beoordelen welke stappen nodig zijn om lokale (wijk)teams te versterken als het gaat om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook is daarbij een een infobox samengesteld.

Lees meer over het kwaliteitskader 'werken aan veiligheid voor lokale teams en gemeenten'

Infobox Kwaliteitskader Werken aan veiligheid lokale (wijk-)team en gemeenten

Om de implementatie van het kwaliteitskader Werken aan Veiligheid voor lokale (wijk-)teams en gemeenten en de daarbij behorende zelfscan te ondersteunen is een infobox samengesteld.

De infobox bevat een verzameling van bestaande informatie en tools/instrumenten om inhoudelijk invulling te geven aan de kwaliteitsstandaarden van het kwaliteitskader. Er wordt per kwaliteitsstandaard verwezen naar vastgestelde documenten en instrumenten.

Er wordt doorverwezen naar informatie die ter beschikking is gesteld door verschillende erkende kennis- en trainingsinstituten.

Heb je suggesties voor aanvulling van deze infobox, geef dat dan door via: info@geweldnergensthuis.nl.

Bekijk en of download de infobox.

Geweld Hoort Nergens Thuis

Binnen het meerjarenprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’ willen we huiselijk geweld en kindermishandeling terugdringen, de schade ervan beperken en de vicieuze cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie, doorbreken. We moeten met elkaar een veilig netwerk vormen rondom de slachtoffers, (potentiële) daders en hun sociale omgeving. Het programma werkt in opdracht van de ministers van VWS, van Rechtsbescherming en de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Lees meer over het programma 'Geweld hoort nergens thuis'