Vervlechting Geweld hoort nergens thuis per 1 juni 2022

Zoals is aangekondigd gaat het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) op in een nieuw programma voor het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. De komende periode wordt gebruikt om taken te vervlechten. Met dit artikel nemen we jullie op hoofdlijnen mee in dit proces.

Afbeelding van knoop

Het werk gaat door

De lopende activiteiten en afspraken van GHNT worden ingevlochten in het programma Toekomstscenario (i.o.). Het gaat daarbij om de zogenoemde prioritaire thema’s:

  1. Het werken volgens de Visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid
  2. Versterken van lokale (wijk)teams bijv met behulp van het kwaliteitskader werken aan veiligheid
  3. De inrichting van MDA++
  4. Integrale sturing op huiselijk geweld en kindermishandeling

Ook de financiering van de regionale projectleiders in 2022 vindt doorgang zoals gepland.

Landelijk team gaat verder

De huidige programmateamleden van GHNT zullen toetreden tot het team Toekomstscenario. Daarmee zijn er geen veranderingen in de bestaande contactpersonen voor de regio’s en externe partijen. Wel neemt onze programmadirecteur GHNT Mattias Gijsbertsen, op 1 juni 2022 afscheid.

De werving van een programmadirecteur voor het nieuwe programma Toekomstscenario is inmiddels opgestart. De vacature wordt vandaag opengesteld.

Terugblik op GHNT

Opdrachtgevers VWS, JenV en VNG kijken zeer positief terug op de resultaten van GHNT, zoals ook al bleek uit de eindrapportage in december 2021.

Wij zijn Mattias Gijsbertsen zeer dankbaar voor zijn leidende rol en het behalen van deze resultaten. Het lukt aantoonbaar steeds vaker om geweld binnenshuis te stoppen. De belangrijkste werkzame elementen van dit programma worden dan ook vervlochten in de nieuwe aanpak.