Meer geld voor leerlingen met ernstige meervoudige beperkingen

Voor een structurele oplossing voor financiering zorg in onderwijstijd is meer informatie nodig. Met meer geld voor leerlingen met een ernstige meervoudige beperking wordt het voor scholen op korte termijn makkelijker om de zorg voor deze kinderen te organiseren.

De regeling bijzondere bekostiging voor leerlingen met een ernstige meervoudige beperking (emb-regeling) wordt tijdelijk verdubbeld met een bedrag €5 miljoen, afkomstig uit de begroting van het Ministerie van VWS.

Dat betekent dat er jaarlijks in totaal €10 miljoen in de regeling komt, waardoor het bedrag per ingeschreven leerling maximaal €8.000 per schooljaar bedraagt, bovenop de al bestaande bekostiging. Uitbreiding van de regeling wordt per januari 2020 gerealiseerd.

Meer informatie lees je op de website van rijksoverheid.