Beeld: ©Toekomstscenario

Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Nederland staat voor de maatschappelijke opgave om de hulp en bescherming aan kinderen en volwassenen zodanig te organiseren, dat de veiligheid in gezinnen en huishoudens verbetert, de betrokkenen zich beter gezien en gehoord voelen en er minder gedwongen maatregelen nodig zijn. Daar werken we hard aan binnen het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. In deze nieuwsbrief lees je over de ontwikkelingen rondom het programma Toekomstscenario en de praktijk van de kind- en gezinsbescherming.

Programmanieuws

Nieuwe look nieuwsbrief

De nieuwsbrief voor het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming heeft vanaf nu een nieuwe look. Aan de inhoud verandert niets. Als abonnee krijg je nog steeds elke maand nieuws over ontwikkelingen rondom het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Dat kan gaan om rapporten, handreikingen, actuele gebeurtenissen en relevante evenementen van de ministeries van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de VNG en samenwerkende organisaties.


Adviescommissie Rechtsbescherming en Rechtsstatelijkheid

‘Kinderen en ouders met recht goed beschermd’ heet het advies dat de Commissie Rechtsbescherming en Rechtsstatelijkheid op 31 januari presenteerde. De Adviescommissie had als taak een advies uit te brengen over hoe de rechtsbescherming van kinderen en ouders moet worden gewaarborgd bij de realisatie van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming gedurende het hele traject dat zij kunnen doorlopen. In het rapport gaat de Commissie in op de vraag welke manier van organiseren van de onafhankelijke toets en advies aan de rechter de beste waarborg biedt voor rechtsbescherming. En wat dit zou kunnen betekenen voor de rol van de kinderrechter. Met dit uitgebreide rapport is een antwoord gegeven op de gestelde vragen. 

In de komende tijd wordt het rapport goed bestudeerd. Naar verwachting zullen de opdrachtgevers (VNG, VWS en J&V), in samenspraak met de bij het Toekomstscenario betrokken organisaties, in april een beleidsreactie geven op het advies. Deze zal aan de Tweede Kamer worden gestuurd en is hiermee openbaar. Met het rapport in de hand gaan we uiteraard door met het programma Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Hierbij hebben we jullie inzet vanuit de regio’s en proeftuinen elke dag hard nodig! 

Wil je het advies zelf lezen of meer weten over de Adviescommissie? Lees dan dit artikel.


Werkbezoek aan de proeftuin Rotterdam Rijnmond

Op 12 februari brachten minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind en wethouder van Tilburg Marcelle Hendrickx (namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten) een werkbezoek aan de proeftuin Rotterdam Rijnmond. Lees verder.  


De Vloer Op in Haaglanden

Tijdens ‘De Vloer Op’ maken professionals dilemma’s uit hun dagelijks werk zichtbaar en voelbaar. Zij doen dat samen met acteurs die de leden van een gezin of huishouden vertolken. Een gespreksleider zet tussendoor de scenes stil en gaat met de zaal in gesprek. In Haaglanden draaide het om een gezin met jonge kinderen en de gewelddadige ruzies tussen hun ouders, escalerend in een steekpartij. Onder grote tijdsdruk moest het team besluiten hoe verdere schade te voorkomen. Hier vind je het hele artikel.

Werkbezoek Rotterdam Rijnmond
Beeld: ©Ministerie van JenV

Leren van ervaringen

Janet: "Mijn eigen ervaring heeft mij heel veel gegeven"

Janet Haring is zelf ervaringsdeskundige, leidt als coördinator ervaringsdeskundigheid mensen op tot ervaringsdeskundige, en bouwt aan een community van mensen in alle verschillende hoedanigheden die te maken hebben met het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Lees haar verhaal.

Beeld: ©Bureau EMMA/Patrick van den Hurk

In de praktijk

Inspiratiedocument boordevol inzicht en inspiratie voor professionals en leidinggevenden

Werk jij met kinderen, gezinnen en huishoudens in mogelijk onveilige situaties of stuur je een team aan dat dit doet? Bekijk dan het nieuwe Inspiratiedocument boordevol inzicht en inspiratie voor professionals en leidinggevenden. Dit inspiratiedocument is in opdracht van het Programmateam Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming tot stand gekomen, en is met en voor de praktijk zorgvuldig vormgegeven. Lees het artikel.


Pilot voor integrale aanpak trauma en huiselijk geweld

Binnen 3 weken de ergste trauma’s behandelen die het meest aansturen op onveiligheid. Dat is wat Marieke Zeeman, GZ-psycholoog, Orthopedagoog generalist en traumaspecialist in de Vrouwenopvang Kop van Noord-Holland, met haar innovatieve pilot gaat doen in 2024. “Als je het professionals vraagt, is er niemand die erover twijfelt.” Lees het blog


Drakentemmers, expertiseplatform trauma en gehechtheid na huiselijk geweld

Drakentemmers is een uniek landelijk platform waarbij 250 traumabehandelaren en 1.100 andere professionals uit 265 organisaties (waaronder 11 Veilig Thuis-organisaties) zijn aangesloten. Traumabehandelaren en professionals in het sociaal- en veiligheidsdomein kunnen zich verder professionaliseren via de leerlijnen van Drakentemmers. Door deelname investeren deelnemers niet alleen in hun eigen groei en ontwikkeling, maar dragen zij ook bij aan de collectieve vooruitgang op het gebied van trauma- en gehechtheidsbehandeling en veiligheid. Lees verder


Stichting Het Vergeten Kind 

Duizenden kinderen in Nederland kunnen niet meer thuis wonen. Ze zijn verwaarloosd of mishandeld. Ze zijn gevlucht voor geweld of uit huis geplaatst, omdat ze daar niet meer veilig waren. De trauma’s laten diepe sporen na. Het maakt hen onzeker, bang en boos.  Het Vergeten Kind zet zich in voor deze kinderen en strijdt voor een liefdevolle omgeving waar zij zich goed kunnen ontwikkelen. Het doel is dat deze kinderen zich gehoord en gezien voelen, op een veilige en stabiele plek wonen en zich positief kunnen ontwikkelen. Zodat ze hun eigen plek vinden in de maatschappij. Lees het verhaal van jeugdbeschermer Ilona.

Inspiratiedocument header
Beeld: ©Ministerie van JenV

Kaders en instrumenten

Kick-Off Partnerwerkgroep Regionale Veiligheidsteams

Vanuit Actielijn 3, verantwoordelijk voor het ontwerp van het ‘regionaal veiligheidsteam’, vond op 30 januari 2024 de Kick-Off van de partnerwerkgroep regionaal veiligheidsteam (RVT) plaats bij de Social Impact Factory in Utrecht. Het Toekomstscenario kind/ en gezinsbescherming beoogt een transformatie van de huidige opzet van de kind- en gezinsbescherming, met ketenpartners die in een estafettemodel met elkaar samenwerken, naar een integrale, systeemgerichte manier van werken. Het regionaal veiligheidsteam krijgt een cruciale rol in het faciliteren en organiseren van deze nieuwe benadering. Lees verder.


Dialoogversie van het ‘Kader en ruimte voor professionals Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming’ centraal tijdens Meet Up

Op donderdag 1 februari vond de allereerste Meet Up van dit jaar plaats met projectleiders van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming uit alle regio’s in Nederland. Centraal stond de dialoogversie van het ‘Kader en ruimte voor professionals Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Deze eerste dialoogversie ‘Kader en ruimte’ is bedoeld voor professionals van lokale teams en regionale veiligheidsteams die werken met alle leden van het gezin/huishouden, van -10 maanden tot 100+ jaar, bij wie sprake is van lichamelijk, emotioneel en seksueel gewelddadig, misbruikend en verwaarlozend relationeel gedrag. In 2024 wordt deze dialoogversie verder ontwikkeld, samen met het veld. Lees verder.


Juridische documenten van het Toekomstscenario en hoe ze te gebruiken

Het beproeven van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming leidt tot diverse vragen, bijvoorbeeld over de juridische kaders, de toepassing hiervan en wat daarbinnen wel of niet mogelijk is. Om een antwoord te geven op veel van die vragen is een werkdocument ontwikkeld: de Handreiking Juridische vraagstukken en juridische ruimte Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Esther Lam is jurist en werkzaam voor het programmateam van het Toekomstscenario. Ze geeft nadere uitleg over de stukken en over hoe je ze kunt gebruiken. Lees het artikel.

Kick-Off Partnerwerkgroep Regionale Veiligheidsteams
Beeld: ©Ministerie JenV/Harinithya Kathirgamar

Kijk-, lees- en luistertips

Het Ondersteuningsteam toeslagenaffaire en aanbod workshops voor jeugdhulpprofessionals

In de nasleep van de toeslagenaffaire speelt het Ondersteuningsteam een cruciale rol in het ondersteunen van gezinnen die ernstig zijn getroffen door de gevolgen ervan. José Vianen is adviseur bij het Ondersteuningsteam. Ze vertelt over het werk van het Ondersteuningsteam en over het belang van zelfontwikkeling door jeugdhulpprofessionals, reden waarom het Ondersteuningsteam workshops hierover aanbiedt. Lees het interview met José en bekijk het aanbod van de workshops

Flyer Workshop Zien is iets anders dan kijken
Beeld: ©Het Ondersteuningsteam

Agenda

Besloten bijeenkomsten in 2024

Voor regionale gemeentelijke contactambtenaren Jeugd, Huiselijk Geweld, WMO, Vrouwenopvang, Zorg- en Veiligheid zijn er bijeenkomsten op: 

  • 7 maart
  • 4 juni
  • 17 oktober

Voor de projectleiders van proeftuinen en regio’s zijn er Meet Ups op: 

  • 1 februari
  • 4 april
  • 13 juni
  • 26 september
  • 3 december
Beeld: ©Ministerie van JenV/iStock

Colofon

Dit is een uitgave van het programma Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. De ministeries van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Vereniging Nederlandse Gemeenten zijn gezamenlijk opdrachtgever voor dit programma.


Meer informatie

www.voordejeugdenhetgezin.nl/toekomstscenario-kind-en-gezinsbescherming


Vragen, opmerkingen of ideeën?

Heb je zelf een onderwerp dat je graag onder de aandacht wil brengen van anderen die werken aan de ondersteuning en bescherming van gezinnen en huishoudens (0-100) in (mogelijk) onveilige thuissituaties? Stuur dan een mail naar info@toekomstkindengezin.nl