Werkbezoek aan de proeftuin Rotterdam Rijnmond

Op 12 februari brachten minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind en wethouder van Tilburg Marcelle Hendrickx (namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten) een werkbezoek aan de proeftuin Rotterdam Rijnmond. 

Werkbezoek Rotterdam Rijnmond
Beeld: ©Ministerie van JenV

Het bezoek startte met een reflectiegesprek over de eerste fase van de proeftuin. Een panel – bestaande uit een ervaringsdeskundige, een wijkteamprofessional, een vertegenwoordiger van de gemeenten en een vertegenwoordiger van de stuurgroep – sprak over de opbrengsten. Met als concreet voorbeeld de uitgewerkte klantreis waarin de elementen staan beschreven die bij iedere klantreis aan bod komen, ongeacht de zorgen of de problematiek die speelt. Op basis daarvan kan per situatie de best passende klantroute worden gekozen. Ook de uitdagingen waar de partners in de proeftuin tegenaan liepen en de lessen die dat heeft opgeleverd kwamen aan de orde; lessen rond de opdracht gevende rol van gemeenten en de aandacht voor sterke lokale teams. Ook de les dat het soms flink kan schuren maar dat dat ook nodig was, en is, om samen verder te komen. 

Tijdens het tweede deel van het werkbezoek lag het accent op de samenwerking tussen zorg en straf. Aan de hand van het verhaal van een gezin (met ernstig gewelddadig gedrag door vader en dreigend afglijden richting criminaliteit door een minderjarige zoon) schetsten professionals het belang van een integrale benadering. ‘We voegen complexiteit toe aan hele ingewikkelde gezinssituaties wanneer we meerdere professionals en meerdere regisseurs tegelijk inzetten. Met onze manier van werken stroomlijnen we dat. Het betekent voor professionals dat zij binnen het ene gezin soms een flinke stap terug moeten doen, en in een andere situatie juist een aantal stappen extra”. 

Onder het gezamenlijke motto ‘we willen het beter doen!’ gaat Rotterdam Rijnmond het komend jaar verder met beproeven van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming.