Inspiratiebundel boordevol inzicht en inspiratie voor professionals en leidinggevenden

Werk jij met kinderen, gezinnen en huishoudens in mogelijk onveilige situaties of stuur je een team aan dat dit doet? Bekijk dan de nieuwe Inspiratiebundel boordevol inzicht en inspiratie voor professionals en leidinggevenden. Deze Inspiratiebundel is in opdracht van het Programmateam Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming tot stand gekomen, en is met en voor de praktijk zorgvuldig vormgegeven. 

Een voormalig professional vertelt: “’s Middags werd ik in paniek gebeld door moeder: haar zoon was niet thuisgekomen van school, na een flinke ruzie tussen moeder en zoon gisteravond. Vader en moeder zijn gescheiden. Ik beloofde moeder om langs te komen. Onderweg naar haar toe werd ik gebeld door vader: de zoon was naar hem toe gegaan uit school. Gelukkig kon ik moeder toen ik bij haar aankwam dus gelijk geruststellen: haar zoon was terecht. Moeder was van plan om pannenkoeken te bakken voor haar zoon, ze wilde lekker voor hem koken als excuses voor de ruzie. Maar zoon zou vanavond niet thuiskomen: hij zou een nachtje bij zijn vader blijven om tot rust te komen. Dat was voor moeder een teleurstellende boodschap. Ze vroeg of ik dan pannenkoeken wilde blijven eten. Wat denk je dat ik zei?”
 
Dit zijn dilemma’s die professionals die werken met kinderen, gezinnen en huishoudens in mogelijk onveilige situaties elke dag tegenkomen. Wat is het juiste antwoord? Is er wel een juist antwoord? Het Toekomstscenario vraagt een nieuwe manier van werken. Sinds 2022 zijn er 11 proeftuinen verspreid over het land waarin het Toekomstscenario wordt beproefd en verder doorontwikkeld. Tijdens het beproeven ontstond behoefte aan meer inzicht en concretisering van het beoogde handelen; wat vraagt het werken met en voor kinderen, gezinnen en huishoudens in mogelijk onveilige situaties van professionals? Welk handelen, in houding en gedrag, is daarbij passend? Hoe ziet dit er concreet, in de praktijk, uit? En hoe kunnen leidinggevenden hieraan bijdragen?
 
Het idee ontstond om dit op inspirerende wijze in kaart te brengen. Om met verhalen van ervaringsdeskundigen, professionals, leidinggevenden en experts uit te nodigen tot gesprek en reflectie. Met oefeningen, verhalen en achtergrondinformatie. Om te inspireren en te leren, om het beter te doen voor gezinnen en huishoudens. Resultaat is het inspiratiedocument dat je kan downloaden via de onderstaande link. Dit inspiratiedocument is in opdracht van het Programmateam Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming tot stand gekomen, en is met en voor de praktijk zorgvuldig vormgegeven. 
 
Terug naar de pannenkoeken: “Ik had er al een lange werkdag opzitten en bovendien moest ik mijn eigen jonge kinderen ophalen van de opvang. En daarnaast twijfelde ik of ik niet te veel ‘in het kamp’ van de moeder zou raken als ik bij haar zou blijven eten. Ik wilde onpartijdig blijven. Dus ik zei nee. Dat was niet fout. Maar als ik het nu opnieuw zou moeten doen, zou ik het anders aanpakken. Door te blijven eten had ik de moeder beter leren kennen, zou ik misschien wat van haar vertrouwen winnen en zou ik meer kunnen leren over de dynamiek in het huishouden. Zo had ik met mijn ondersteuning beter kunnen aansluiten op wat het gezin nodig had. Dat had ze ontzettend kunnen helpen.”
 
De nieuwe Inspiratiebundel staat vol met dit soort verhalen. Verhalen die inspireren en die uitnodigen tot gesprek met collega’s en reflectie op je werk. Download de Inspiratiebundel en laat je inspireren of inspireer anderen tot het handelen waarmee we kinderen, gezinnen en huishoudens zo goed mogelijk vooruithelpen.