Pilot voor integrale aanpak trauma en huiselijk geweld

In de praktijk

Binnen 3 weken de ergste trauma’s behandelen die het meest aansturen op onveiligheid. Dat is wat Marieke Zeeman, GZ-psycholoog, Orthopedagoog generalist en traumaspecialist in de Vrouwenopvang Kop van Noord-Holland, met haar innovatieve pilot gaat doen in 2024. “Als je het professionals vraagt, is er niemand die erover twijfelt.”

Portretfoto Marieke Zeeman GZ-psycholoog, Orthopedagoog Generalist en traumaspecialist vrouwenopvang
Beeld: ©EMMA/Douwe de Vries

Het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming financiert de pilot van Marieke die in januari van start is gegaan. Een pilot voor een behandelcentrum voor huiselijk geweld en trauma. Het doel: minder trauma gerelateerde klachten, meer emotionele beschikbaarheid van ouders voor hun kinderen en een toename in de gezinsveiligheid.

Gedurende dit kortdurende maar intensieve traject, worden de trauma’s behandeld die het ergst aansturen op onveiligheid. De vrouwen uit de vrouwenopvang, gaan drie weken lang, drie dagen per week aan de slag. Het programma omvat traumabehandeling gecombineerd met sport en creatieve verwerking, afgesloten met psycho-educatie waarbij ook het netwerk betrokken wordt. Bovendien loopt er de hele dag een ervaringsdeskundige mee, die tussen de traumabehandelingen door traumasensitief ondersteunen kan. De ervaringsdeskundigen zijn ook belangrijk om een tweede nieuwe doelgroep actiever te betrekken; naast vrouwen uit de vrouwenopvang kunnen ook gezinnen waarbij het huiselijk geweld nog gaande is en waarbij trauma een rol speelt bij het instandhouden van geweld, meedoen aan de pilot.

Veiligheid en behandelen: hand in hand

Uniek aan deze pilot is dat de beoogde doelgroep normaal gesproken niet vaak bereikt wordt. “Daar waar het onveilig is, wordt bijna nooit behandeld”, zegt Marieke. In plaats van een traditionele benadering, waarbij eerst veiligheid wordt gewaarborgd en vervolgens behandeling plaatsvindt, streeft Marieke naar een geïntegreerde aanpak. "Wat ik eigenlijk wil is dat we niet kijken naar éérst veiligheid en dán behandelen, maar dat we kijken naar veiligheid en behandelen hand in hand," benadrukt ze. De verwachting is dat de conflicten verminderen en dat de emotionele beschikbaarheid van de vrouwen toeneemt.

Een belangrijk aspect van de visie van Marieke is het verbinden van jeugd- en volwassen GGZ en het creëren van synergie tussen organisaties die werken op het gebied van veiligheid en behandeling. Ze stelt voor om meer behandelingen op locatie uit te voeren, onderlinge samenwerking te bevorderen én elkaar op te leiden. Daarnaast is het belangrijk om verbindingen te leggen tussen organisaties die werken op het gebied van veiligheid en behandeling. 

Expertisecentrum in 2025

Als de pilot succesvol blijkt in 2024, plant Marieke in 2025 uit te breiden naar een opleidings- en behandelcentrum op grotere schaal: een expertisecentrum genaamd: “IK BEN”. Hierbij kunnen er meer mensen behandeld worden en wil Marieke zich richten op het trainen van professionals in het herkennen van trauma en huiselijk geweld, met aandacht voor veiligheid en behandeling. 

Alhoewel de pilot al veel aandacht krijgt, onder andere via de Drakentemmers, benadrukt Marieke dat het van belang is dat er wordt aangetoond dat deze behandelmethode effectief én essentieel is. Ook zegt ze over het vertrouwen in de pilot: “Als je het professionals vraagt, is er niemand die erover twijfelt.”
 

De financiering voor de pilot komt niet rechtstreeks vanuit het Toekomstscenario. Maar het komt vanuit regionale middelen vanuit regio Noordkop, regio West-Friesland en regio Alkmaar, gelieerd aan het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.