Juridische documenten van het Toekomstscenario en hoe ze te gebruiken

Het beproeven van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming leidt tot diverse vragen, bijvoorbeeld over de juridische kaders, de toepassing hiervan en wat daarbinnen wel of niet mogelijk is. Om de proeftuinen en regio’s hierin te ondersteunen zijn juridische documenten opgesteld. Esther Lam is jurist en geeft nadere uitleg over de stukken en over hoe je ze kunt gebruiken.

De proeftuinen hebben een ingewikkelde opdracht te vervullen: ze moeten binnen de huidige wet- en regelgeving een nieuwe werkwijze beproeven. Welke mogelijkheden zijn er? Als we in de toekomst nieuwe wetgeving willen, hoe moet die er dan uit gaan zien? Waar lopen we met z’n allen echt tegenaan als het gaat om wet- en regelgeving? 

Bevindingen uit de proeftuinen 

Esther heeft haar bevindingen, vragen en antwoorden daarop verzameld. Al deze informatie heeft ze samengevoegd in de drie documenten ‘Overzicht wettelijke kaders, juridische vraagstukken en rechtsbescherming cliënten', ‘Handreiking zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens’ en ‘Juridische vraagstukken Toekomstscenario’ zodat ze goed vindbaar zijn voor de proeftuinen én regio’s. De documenten dienen als ondersteuning. “Het is nog geen uitputtend overzicht”, benadrukt Esther. “Nieuwe fases in de proeftuinen zullen namelijk nieuwe uitdagingen met zich meebrengen. Het is dus ook van belang om het document af en toe te updaten.”

De ‘Handreiking Gegevensverwerking’ is opgesteld, omdat er veel vragen zijn over de AVG tijdens het beproeven: Hoe doen we dat qua registratie? Welke stappen moet je zetten om goede afwegingen te maken? Waar begint het? Wat mag er wel en niet van de AVG? “Zorgvuldige gegevensverwerking gaat ook over duidelijkheid over wie welke taak heeft, wat hiervan de grondslag is en het inrichten van een goed werkproces”, legt Esther uit. “Deze handreiking is dus ook bedoeld om dat soort stappen met elkaar te doorlopen en hierbij gezamenlijk keuzes te maken. Als dat niet goed wordt gedaan, kan dat tot onduidelijkheid in de proeftuinen leiden over wat er van de professionals wordt verwacht.”

Samenwerken en wettelijke kaders

In het document ‘Overzicht wettelijke kaders, juridische vraagstukken en rechtsbescherming cliënten’ zijn de wettelijke kaders op een rijtje gezet van de verschillende organisaties. Het doel: kennis maken met hoe het werkt bij de ander. In de proeftuinen moeten verschillende mensen van verschillende organisaties samenwerken, en daarbij blijkt dat het soms best een tijdje kost om te begrijpen wat de taken van de ander zijn. Deze documenten kunnen ondersteunen in het versoepelen van de samenwerking en het begrijpen ervan.

De documenten zijn samengesteld om te gebruiken in deze samenwerking. Esther: “Je kan er dus specifieke antwoorden op vragen vinden, maar het ook benutten om de samenwerking concreter te maken. Nu is het handig omdat iedereen aan het beproeven is, om elkaars én onze eigen kaders te kennen, maar ook voor toekomstige keuzes is het belangrijk om heel concreet te maken welke wettelijke taken en bevoegdheden we nu hebben. En hoe we willen dat dat er in de toekomst uit ziet.”

Downloaden

Download het document ‘Handreiking zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens’

Download het document ‘Juridische vraagstukken Toekomstscenario’

Download het document ‘Overzicht wettelijke kaders, juridische vraagstukken en rechtsbescherming cliënten'