Samenvatting Eindrapportage Verbindingsregisseurs

In de eindrapportage staat de analyse van de zorgvragen die bij de verbindingsregisseurs voorbij zijn gekomen in deze 6 maanden.

In deze samenvatting richten we ons op de hulpvragen die onder de jeugdwet vallen. Voor mensen die hulp of zorg binnen de jeugdwet nodig hebben is er de afgelopen jaren gewerkt aan een stevig structuur om ook de meest ingewikkelde situaties in de regio te kunnen oplossen. Hierin hebben de Regionale Expertteams (RET’s) een verantwoordelijke rol gekregen en deze worden ondersteunt vanuit het Bovenregionale Expertisenetwerken Jeugd

Afbeelding van de samenvatting van de eindrapportage verbindingsregisseurs
Beeld: ©OZJ

Afgelopen jaren werd het Team Oppakken en Leren van Complexe Casuïstiek (tOLCC) ingezet voor het oplossen van casuïstiek binnen het jeugdstelsel en ondersteuning bieden in het opzetten van Regionale Expertteams.

Sinds januari 2022 is tOLCC niet meer beschikbaar en wordt casuïstiek in de regio opgepakt. Van januari 2022 tot 1 juli 2022 zijn de verbindingsregisseurs nog beschikbaar geweest voor complexe zorgsituaties die gemeld werden bij Ministerie van VWS, VNG en IGJ.

Deze 3 partijen hebben gezamenlijk deze tijdelijke verbindingsfunctie (eerder het brandweerteam genoemd) georganiseerd om zo goed en zo snel mogelijk casuïstiek binnen de bestaande structuren van de Regionale Expertteams (RET) te beleggen, zorg te dragen voor een goede terugkoppeling naar de partij waar de melder zich heeft gemeld en zorg te dragen voor vertrouwen bij alle betrokkenen dat de vraag van de melder opgepakt en opgelost gaat worden. Een toegang waar ook vanuit de RET’s en Bovenregionale Expertisenetwerken Jeugd (BEN) tijdelijke ondersteuning kon vragen bij complexe situaties.

De verbindingsregisseurs hebben de samenwerking, communicatie en procesregie versterkt bij meervoudige complexe casuïstiek die landelijk wordt gemeld of zijn ingezet als de Bovenregionale Expertisenetwerken Jeugd en de RET’s gezamenlijk een ondersteuningsvraag hadden.

Met deze eindrapportage sluiten zij de opdracht af en zal er een rechtstreekse toegang worden georganiseerd tussen de Regionale Expertteams en VWS, IGJ, VNG. Dit met ondersteuning van de Bovenregionale Expertisenetwerken Jeugd.