Routewijzer vanuit de doorbraakaanpak

In de periode 2021-2022 heeft het OZJ, te weten het Team Oppakken en Leren van Complexe Casuïstiek, de RET’s en GI’s hierin ondersteund. De uitkomst hiervan is gebundeld in een Routewijzer, een bundeling van alle opbrengsten die tijdens de doorbraakaanpak zijn opgehaald. Het is bedoeld als handig naslagwerk voor jeugdbeschermers en hun samenwerkingspartners die samen verantwoordelijk zijn voor die vele jeugdigen met een hulpvraag, waar we als maatschappij nog niet 1-2-3 het antwoord op (lijken te) hebben.

Afbeelding van de routewijzer doorbraakaanpak
Beeld: ©OZJ

In de routewijzer vind je een verdieping op thema’s als complexe scheidingen, wet- en regelgeving, de leeropbrengsten uit casusevaluaties, een handreiking voor zowel informatievoorziening, en een inleiding in hoe Waarderend Onderzoeken kan helpen om op een andere manier naar hulpvragen van jeugdigen te kijken. Iedere pagina beschrijft een onderwerp, aangevuld met doorverwijzingen naar specifieke website, documenten of tools.

Over de Doorbraakaanpak

Oktober 2020 verscheen de ‘Voortgangsrapportage kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’ van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid. Hierin werd geconcludeerd dat er nog altijd kinderen met een beschermingsmaatregel zijn die te lang moeten wachten op jeugdhulp. De inspectie riep naar aanleiding daarvan de jeugdzorgregio’s op om tot een doorbraakaanpak te komen.