Pilotproject Complexe Scheidingen binnen de Doorbraakaanpak van OZJ is afgerond

Sonja Hopmans heeft binnen het project de Doorbraakaanpak van het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd een pilot gedaan voor Jeugdbeschermingstafel Nijmegen en Jeugdbescherming Gelderland rondom de dynamiek van Complexe Scheidingen. Het pilotproject is afgerond en Hopmans heeft haar bevindingen gepubliceerd in het rapport Van Afstand naar Verbinding.

Afbeelding van rapport Pilotproject Complexe Scheidingen
Beeld: ©OZJ

Sonja is ruim 20 jaar werkzaam binnen het Sociaal Domein waarbij zij de laatste jaren aan de hand van concrete casuïstiek, haar kennis en ervaring op het gebied van (complexe) scheidingen inbracht. Jeugdbeschermers lopen tegen een grote toename van complexe scheidingsvraagstukken aan die een flinke verzwaring meebrengt binnen het werk.

En ja, dat snap ik! Het is topsport om met deze ouders te werken en je kunt hier als professional echt op leeg lopen! Het vraagt daarom een andere benaderings- en handelingswijze. Daarop heb ik in de pilots zowel de professionals als de ouders gecoacht.

De pilots genereerden op die manier oplossingsrichtingen en leeropbrengsten voor de hele keten en leverderen ook het initiatief om een Regionaal Expertise Punt Scheiden Rijk van Nijmegen op te richten.

Wil je het visie- en deskundigheidsdocument ook lezen?

Download deze dan hier.