Onderzoeksrapport Inrichting Regionale Veiligheidsteams

In de praktijk

Op donderdag 20 juni 2024 heeft adviesbureau Andersson Elffers Felix (AEF) het onderzoeksrapport ten behoeve van de inrichting van de Regionale Veiligheidsteams (RVT) opgeleverd aan het programmateam Toekomstscenario. Het programmateam heeft AEF gevraagd om in samenspraak met betrokken proeftuinen, ervaringsdeskundigen, gemeenten en diverse andere partners om vijf RVT-varianten te beschrijven en om een samenhangend pakket aan beoordelingscriteria op te stellen. De varianten verschillen in aansturing, reikwijdte, intensiteit van de samenwerking en schaalniveau. De afgelopen maanden heeft AEF, in samenspraak met verschillende partners, de varianten verder uitgewerkt en beoordeeld aan de hand van het afwegingskader (lees hier het voortraject van het onderzoeksrapport). 

In de maanden juli en augustus zullen er op basis van het onderzoeksrapport een aantal sessies plaatsvinden met de betrokken partners, opdrachtgevers en het programma om de door AEF voorgestelde varianten te bespreken. Het doel van deze sessies is om de belangrijkste argumenten en afwegingen naar boven te halen, deze te verdiepen en op basis daarvan een zo rijk mogelijk voorstel te formuleren met betrekking tot de mogelijke voorkeursvariant(en) voor een RVT.  

Het onderzoeksrapport en de sessies vormen belangrijke informatiebronnen voor de opdrachtgevers om in september 2024 een besluit te nemen over een voorkeursvariant. Deze voorkeursvariant zal richting geven aan verdere beproevingen in het land om de organisatievorm te concretiseren. Daarnaast zal er een nadere uitwerking plaats vinden van de financiële en juridische implicaties. De uitkomsten daarvan zullen bepalend zijn voor de richting en vorm van concrete voorstellen voor een stelselwijziging begin 2025. 

De eindrapportage is hier te downloaden

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.