Onderzoeksrapport Inrichting Regionale Veiligheidsteams

Het onderzoeksrapport, dat adviesbureau AEF op 20 juni heeft opgeleverd, is een belangrijke informatiebron voor de opdrachtgevers om in september 2024 te besluiten over een voorkeursvariant, na een intensieve dialoog met partners. Deze voorkeursvariant zal richting geven aan het verder beproeven in het land om de organisatievorm te concretiseren. Bovendien zal er een nadere uitwerking plaats vinden van de financiële en juridische implicaties. De uitkomsten daarvan zullen bepalend zijn voor de richting en vorm van concrete voorstellen voor een stelselwijziging begin 2025.

De eindrapportage is hieronder te downloaden.