Onderzoek naar de opbouw en ontwikkeling van gebruik en kosten van voorzieningen uit de jeugdwet

Een van de pijlers van de Hervormingsagenda is het beperken van de reikwijdte van de Jeugdwet. De beoogde effecten van reikwijdte beperkende maatregelen zijn mede gericht op het realiseren en borgen van een duurzaam en betaalbaar jeugdstelsel. Om richting te geven aan de gesprekken hierover, is verder cijfermatig inzicht nodig. Daarom heeft VWS aan Aspectu de opdracht gegeven om tot verder inzicht te komen op basis van het berichtenverkeer van gemeenten.

Rapport reikwijdte
Beeld: ©Aspectu

Met het berichtenverkeer van gemeenten kan verder op cijfers worden ingezoomd dan bijvoorbeeld bij de openbare data van het CBS. Bijvoorbeeld het inzoomen op productcategorieën als begeleiding, behandeling of GGZ-hulp. Ook is het mogelijk om te kijken naar achtergrondkenmerken van cliënten, de verwijzers en de kosten van trajecten. Aspectu is met data van 16 gemeenten aan de slag gegaan en heeft in het rapport diverse doorsnedes opgenomen.

Voornamelijk komt naar voren dat een groot deel van de cliënten slechts voor een beperkt deel van de kosten zorgen: 35% van de cliënten maken minder dan 4% van de totale kosten. Verder heeft het rapport tot ook andere inzichten geleid, bijvoorbeeld de stijging van jeugdhulpgebruik bij bepaalde doelgroepen en de stijging van bepaalde vormen van zorg.