Adviesrapport: Het belang van zorgvuldig afwegen

Deze verkenning van het Verwey-Jonker Instituut biedt inzicht in hoe een afwegingsproces voor professionals er op hoofdlijnen uit zou kunnen zien, en welke elementen er in zouden moeten zitten, ongeacht om welke verwijzer het gaat. Ook wordt ingegaan op enkele juridische mogelijkheden, en de te verwachten impact hiervan.

Tot slot staan in deze verkenning in de randvoorwaarden die moeten gelden om een dergelijk afwegingsproces te laten werken zoals bedoeld: zodat jeugdigen en gezinnen die het nodig hebben, passend advies, hulp of zorg kunnen krijgen, op basis van een goede afweging in samenspraak met de jeugdige en het gezin.

Afbeelding van het rapport Belang van zorgvuldig afwegen
Beeld: ©Verwey-Jonker Instituut

Op 30 januari is dit rapport samen met het onderzoeksrapport naar de opbouw en ontwikkeling van gebruik en kosten van voorzieningen uit de jeugdwet van Aspectu naar de Tweede Kamer gestuurd in het kader van de voorbereidingen van de Hervormingsagenda Jeugd.

Bekijk de kamerbrief

Bekijk het Onderzoeksrapport van Aspectu