Wachttijden aanpakken in de praktijk: Een overzicht van oplossingsrichtingen en concrete interventies

Met dit document willen we regio’s of gemeenten concreet op weg helpen met het aanpakken van wachttijden. Dat doen we met voorbeelden van succesvolle of veelbelovende initiatieven en methodes uit de praktijk, verdeeld over negen thema’s.

Afbeelding van de rapportage wachttijden 2022
Beeld: ©OZJ

De interventies en oplossingsrichtingen die we in dit document uitlichten
zijn gekoppeld aan de negen aanbevelingen uit de analyse ‘Een functionele
kijk op wachttijden’
. Dit document geeft voorbeelden voor het invullen van
die aanbevelingen met concrete oplossingsrichtingen.

Deze voorbeelden zijn op zichzelf geen ‘oplossing’ voor het wachttijdenprobleem, maar kunnen worden gecombineerd in een systeemaanpak. Meer over het ontwikkelen van een systeemaanpak is te lezen in ‘De aanpak van het wachttijdenprobleem’.

Deze twee documenten zijn aan te raden ter verdieping, wanneer je met wachttijden aan de slag wil gaan.

Over dit rapport

We willen benadrukken dat dit een inspiratiedocument is: omdat elke regio anders is, is er geen gouden formule om wachttijden aan te kunnen
pakken. Elke regio heeft immers al een bestaande infrastructuur, lopende
projecten en initiatieven. De thema’s en oplossingsrichtingen kunnen
helpen om een beeld te krijgen van wat al sterk staat en waar sterker op
ingezet kan worden – en hoe je dat kan doen.

Alle interventies, methodes en ideeën die we aanhalen, zijn goede voorbeelden die we als Team Aanpak Wachttijden tijdens ons werk in diverse
regio’s zijn tegengekomen of toegestuurd hebben gekregen. Ondertussen
werken we aan een grotere database om – op basis van goede zoektermen
of tags – inspiratie te halen uit wat elders in het (buiten)land gebeurt.

Op zoek naar meer inzichten en ideeën

Er zijn vast veel meer goede initiatieven of ideeën en die willen we graag
toevoegen aan de lijst. We zoeken steeds naar inzichten en ideeën waar
andere regio’s ook gebruik van kunnen maken of die landelijk ingezet kunnen
worden.

Dit document zal continu in ontwikkeling blijven, dus mocht
je een suggestie hebben, laat het ons weten via wachttijden@vng.nl