Praatplaat - Wat zijn mijn opties als ik ontevreden ben - Jeugdstem 2023

Om het gesprek over onvrede met een cliënt op een goede manier te voeren heeft Jeugdstem de praatplaat “Wat zijn mijn opties als ik ontevreden ben” ontwikkeld. Deze Praatplaat is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Jeugdzorg Nederland (namens de Gecertificeerde Instellingen), Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdbescherming West (in het kader van hun project “Klacht als waardewerk”) en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Tot slot heeft ook SKJ meegedacht over het opnemen van hun vernieuwde werkwijze op de praatplaat.  

Afbeelding van Praatplaat - wat zijn mijn opties als ik ontevreden ben
Beeld: ©JeugdStem

De praatplaat en bijbehorende handleiding helpen professionals om samen met de cliënt de onvrede af te pellen en daarmee de juiste route voor het behandelen van die onvrede te kiezen. Ligt de oorsprong van de onvrede in een juridisch geschil? Of is de client het niet eens met de afwijzing tot inzage in het dossier? Dan heeft het volgen van het klacht- of tuchtrecht geen zin en moet een andere route gevolgd worden. Het kiezen van de juiste route voorkomt teleurstelling over de uitkomst en een stapeling van procedures.  

Totstandkoming

In 2021 heeft Jeugdstem (toen nog het AKJ) het onderzoeksrapport ‘Help, een klacht!’ gepubliceerd. Hierin zijn diverse aanbevelingen opgenomen ter verbetering van de klachtbehandeling in de jeugdbeschermingsketen. Met de praatplaat wordt een aantal van deze aanbevelingen in de praktijk gebracht

De praatplaat is onderdeel van de praatplaat-serie “Wie je tegenkomt als het thuis niet goed gaat”, welke ontwikkeld zijn in het kader van het Actieplan Verbetering Feitenonderzoek

Vragen of opmerkingen 
Heb je vragen of opmerkingen over de praatplaat? Bijvoorbeeld over hoe deze te gebruiken of om een onjuistheid te melden? Neem dan contact op met Caroline Rueb, juridisch beleidsmedewerker bij Jeugdstem, via info@jeugdstem.nl