Aanpak wachttijden: wat werkt? Een overzicht van oplossingsrichtingen en concrete interventies

Met dit document wil het team Aanpak Wachttijden regio’s of gemeenten concreet op weg helpen met het aanpakken van wachttijden. Dat doen ze met voorbeelden van succesvolle of veelbelovende initiatieven en methodes uit de praktijk, verdeeld over negen thema’s.

Afbeelding van document Aanpak wachttijden; wat werkt?
Beeld: ©Aanpak Wachttijden

Leeswijzer

De interventies en oplossingsrichtingen die we in dit document uitlichten zijn gekoppeld aan de negen aanbevelingen uit de analyse ‘een functionele kijk op wachttijden’. Dit document geeft voorbeelden voor het invullen van die aanbevelingen met concrete oplossingsrichtingen. Deze voorbeelden zijn op zichzelf geen ‘oplossing’ voor het wachttijdenprobleem, maar kunnen worden gecombineerd in een systeemaanpak. Meer over het ontwikkelen van een systeemaanpak is te lezen in ‘De aanpak van het wachttijdenprobleem’.

Deze twee documenten zijn aan te raden ter verdieping, wanneer je met wachttijden aan de slag wilt gaan.

We willen benadrukken dat dit een inspiratiedocument is: omdat elke regio anders is, is er geen gouden formule om wachttijden aan te kunnen pakken. Elke regio heeft immers al een bestaande infrastructuur, lopende projecten en initiatieven.

De thema’s en oplossingsrichtingen kunnen helpen om een beeld te krijgen van wat al sterk staat en waar sterker op ingezet kan worden – en hoe je dat kan doen. Sommige oplossingsrichtingen vullen elkaar uitstekend aan. We geven daar een voorbeeld van in de introductie, voor de fictieve regio Zuidoost-Duinland.

De oplossingsrichtingen zijn niet (allemaal) bewezen effectief, maar in de eerste twee hoofdstukken geven we handvatten voor het meten en verbeteren met monitoring en principes van een ‘lerend systeem’. Dat sluit aan bij onze aanpak: het toetsen, verbeteren en uitbreiden van interventies in de regio, om de opgedane kennis vervolgens te kunnen delen met andere regio’s.

Alle interventies, methodes en ideeën die we aanhalen, zijn goede voorbeelden die we als Team Aanpak Wachttijden tijdens ons werk in diverse regio’s zijn tegengekomen of toegestuurd hebben gekregen. Ondertussen werken we aan een grotere database om – op basis van goede zoektermen of tags – inspiratie te halen uit wat elders in het (buiten)land gebeurt.

Er zijn vast veel meer goede initiatieven of ideeën en die willen we graag toevoegen aan de lijst. We zoeken steeds naar inzichten en ideeën waar andere regio’s ook gebruik van kunnen maken of die landelijk ingezet kunnen worden. Dit document zal continu in ontwikkeling blijven, dus mocht je een suggestie hebben, laat het ons weten via wachttijden@vng.nl.