Evaluatie en Werkwijze Pilot JeugdLink Ede 2020 - 2021

Jeugdlink is een netwerk organisatie met behoud van moeder organisaties. Het betreft een slimme samenwerking in de Jeugdbeschermingsketen, dicht tegen de lokale teams aan. De oorsprong van Jeugdlink ligt in de Evaluatie van de Jeugdwet in 2018 en Actielijn 5 “Jeugdigen beter beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt”, onderdeel van het landelijke Programma “Zorg voor de Jeugd” van de Ministeries van VWS, J&V en de VNG. Hieruit zijn in 2019 in het land zes pilots gestart, waarvan Jeugdbescherming Dichterbij in Ede er een was. Jeugdbescherming Dichterbij is begin 2020 door ontwikkeld naar Jeugdlink.

Afbeelding werkwijze jeugdlink
Beeld: ©Jeugd FoodValley

Werkwijze

Inhoud document Werkwijze:

  1. Context werkwijze
  2. Aanmelding
  3. In gesprek met het gezin: Zorgtafel
  4. Uitgangspunten
  5. Kind contacten
  6. Basishouding van de jeugdprofessional: Reflectief en Transparant
  7. De gedragswetenschapper
  8. Analyse: wat is er nodig + risicotaxatie
  9. Afsluiting
  10. Jeugdbeschermingstafel
Afbeelding jeugdlink
Beeld: ©Jeugd FoodValley

Evaluatie

Het schrijven van deze evaluatie heeft als doel inzicht te geven in de resultaten en effecten van de gezamenlijke werkwijze binnen JeugdLink. De opdracht was in eerste instantie bedoeld om een half jaar te beproeven. Door de eerste zichtbare effecten en opkomende nieuwsgierigheid ontstond de wens om deze periode met nog een halfjaar te verlengen. Daarmee kunnen we met deze evaluatie de effecten over de periode van een geheel jaar beschrijven. Met de aanbevelingen geven we op basis van alle opgedane ervaring tevens richting aan het vervolg.