Kwartier maken voor de brede blik: Verkenningsfase

In opdracht van VNG en VWS is gekeken naar hoe het gesteld is met het handelen met een brede blik in het jeugddomein. Vanuit dit perspectief lees je in deze rapportage meer over wat er het afgelopen half jaar gedaan is.
Centraal stond: verkennen, vernieuwen en verbinden.

Afbeelding van rapport verkenningsfase beweging brede blik
Beeld: ©Beweging Brede Blik

De noodzaak van een brede blik in het jeugddomein is groot. Het is een antwoord op de steeds toenemende vraag naar jeugdhulp.

Kwartier maken voor de brede blik

Een brede blik in het jeugddomein is...

  1. Gericht op alle kinderen die geholpen worden in het jeugddomein. Ook kinderen met forse problemen.
  2. Gericht op het verrijken van de natuurlijke omgeving. Waardoor deze een antwoord kan geven bij uitdagingen die gezinnen en kinderen ervaren rond opvoeden en opgroeien.
  3. Meer zien dan opvoed- en opgroeiproblemen. Dit vraagt om domeinoverstijgend en integraal samenwerken met partners.
  4. Uitgaan van diversiteit en variatie. Werken vanuit een brede blik betekent dat je diversiteit en variatie in de samenleving zoveel mogelijk benut. Zowel individueel als op wijkniveau.

Inhoud

1. Verkennen

Er is met een brede groep mensen, instellingen en initiatieven gesproken. Zoals onderwijsinstellingen, kennisinstituten, wijkteams, professionals, wetenschappers, dwarsdenkers, programma’s, kwartiermakers en radicaal vernieuwende initiatieven.

2. Vernieuwen

We zijn op zoek gegaan naar krachtige voorbeelden, radicale
vernieuwingen en denkers die buiten de gebaande paden durven te
treden. Die allemaal een ding gemeen hebben: vormgeven aan
handelen vanuit een brede blik.

3. Verbinden

Er zijn hebben mensen en netwerken aan elkaar verbonden. Zowel binnen als buiten het jeugddomein.Er is gezamenlijk gereflecteerd op vraagstukken die je tegenkomt in het werken met een brede blik. Daarbij lag de focus op het stelsel en op de context van gezinnen, omdat hierin de sleutel ligt voor doorbraken in het werken met een brede blik.

Welk beeld levert dit op? Vanuit het verkennen, vernieuwen en verbinden ontstond het gezamenlijk beeld dat je in deze rapportage vindt.