Handreiking Informele Steun

Om het samenwerken met belangrijke personen uit het sociale netwerk en informele steun te bevorderen zet deze handreiking uiteen wat informele steun precies is, waarom het zo belangrijk is en wat je als professional nodig hebt en tegenkomt als je er concreet mee aan de slag gaat.

Afbeelding van de Handreiking Informele Steun
Beeld: ©voor Jeugd & Gezin

Er is een nieuwe versie van de handreiking Informele Steun gepubliceerd. Deze handreiking is recent geüpdatet omdat de bronvermelding van het artikel van Lam, E. & Ligtermoet, I. (2018) "Informele Steun heeft een fundamentele eigen waarde in zorg voor jeugd” op Socialevraagstukken.nl in de versie uit 2022 niet op alle plaatsen correct was toegepast. De tekst en bronvermelding op pagina’s 6, 14 en 16 is hierop aangepast.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informele steun verwijst naar de inzet van mensen uit het netwerk en de directe leefomgeving van jon geren en hun gezin, en naar de inzet van vrijwilligers.

Inhoud:

  1. De meerwaarde van het inzetten van informele steun
  2. Vormen van Informele Steun
  3. Wat heeft een professional nodig om aan te sluiten bij informele steun?
  4. Vragen en dilemma's van professionals
  5. De meerwaarde van het inzetten van informele steun