Landelijke aanpak 16-27: Een brug naar toekomst

In de praktijk

Het programma 16-27, geïnitieerd door Nicoline den Ouden , richt zich op het voorkomen van dakloosheid onder jongeren die uit residentiële jeugdzorginstellingen komen. Deze jongeren worden vaak aan hun lot overgelaten zonder ondersteuning of een netwerk.

‘’Mijn werk is meer dan een baan; het is een roeping om deze jongeren te helpen een stabiele toekomst op te bouwen."

Strategie tegen jongerendakloosheid

Nicoline, een gedreven expert op het gebied van jeugdzorg en bedenker van het programma, benadrukt de noodzaak van een mensgerichte aanpak: "We moeten buiten de lijntjes denken en individueel maatwerk bieden. Elk verhaal is anders en verdient een unieke aanpak. Ik heb zelf gezien hoe jongeren tussen wal en schip vallen na het verlaten van jeugdvoorzieningen. Dat raakte me diep."

Impact en ambitie

Het programma biedt een concreet plan om jongeren na hun verblijf in jeugdvoorzieningen te ondersteunen. Door samen te werken met gemeenten, onderwijsinstellingen, werkgevers en zorg- en welzijnsorganisaties, wordt gestreefd naar duurzame huisvesting en ondersteuning op belangrijke leefgebieden.

Samenwerking

Ondersteund door het Ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd (OZJ) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, werkt het programma aan structurele veranderingen in gemeenten. Regioadviseurs spelen een cruciale rol bij het verbinden van gemeenten en domeinen, wat essentieel is voor het succes van het programma.

Reflectie

Nicoline reflecteert op haar motivatie: "Ik heb gezien hoe jongeren tussen wal en schip vallen. Als we niet ingrijpen, wie doet het dan? Mijn werk is meer dan een baan; het is een missie om deze jongeren te helpen een stabiele toekomst op te bouwen."

Haar toewijding aan het programma 16-27 weerspiegelt haar vastberadenheid om jongeren een toekomstperspectief te bieden, waarbij ze pleit voor een holistische benadering die verder reikt dan alleen huisvesting, maar ook onderwijs, werkgelegenheid en welzijn omvat.

Voorbij de vooroordelen

Nicoline zet zich in voor jongeren die vaak te maken krijgen met vooroordelen zoals luiheid, onhandelbaarheid of domheid. Ze benadrukt dat deze labels vaak onterecht zijn en dat veel jongeren simpelweg niet de juiste ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om te gedijen. Haar werk draait om het doorbreken van deze vooroordelen en het bieden van kansen aan jongeren om hun potentieel te realiseren, ongeacht hun achtergrond of omstandigheden.

Afbeelding interview ozj aanpak 16-27
Beeld: ©OZJ

Hervormingsagenda Jeugd:

Net zoals Nicoline den Ouden pleit voor een bredere aanpak in de ondersteuning van jongeren, benadrukt de Hervormingsagenda Jeugd de noodzaak om het jeugdzorgstelsel aan te passen aan veranderende maatschappelijke behoeften. Het akkoord onderstreept de groeiende complexiteit en vraag binnen de jeugdzorg, waarbij samenwerking tussen verschillende sectoren cruciaal is. De focus op een contextgerichte benadering en duurzame oplossingen sluit aan bij de visie van 16-27 op het bieden van ondersteuning aan jongeren na hun verblijf in jeugdvoorzieningen. Deze parallelle inzet voor structurele verandering en holistische ondersteuning vormt een solide basis voor een toekomst waarin alle jongeren de kans moeten krijgen om te gedijen.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.