Carry en Malou: “Voor de cliënten is het fijn dat we echt doen wat in hún specifieke geval nodig is”

In de praktijk

Carry Maassen (medewerker Veilig Thuis) en Malou van Eerden (jeugdzorgwerker Willem Schrikker Stichting) van het Expertiseteam Veiligheid Utrecht (EVU) vertellen over hun ervaringen.

HR Afbeelding van Carry en Malou
Beeld: ©Bureau Emma/Patrick van den Hurk

Carry: “Ik vind het erg fijn dat we als Veilig Thuis in het EVU nauw samenwerken met andere organisaties, zoals het buurtteam, de Willem Schrikker Stichting en Save. Het is goed en interessant om in gezamenlijkheid langdurig met de cliënten te werken. Het levert de gezinnen meer op en wij leren enorm veel van elkaars expertise.”

Malou: “Namens Willem Schrikker was ik ook hiervoor al geregeld wat langer betrokken bij gezinnen. Het grote verschil is dat je het in het EVU echt allemaal sámen doet. De lijnen zijn veel korter en dat is heel fijn."

Je versterkt elkaar en je vult elkaar aan. Dat maakt dat je veel sneller veel efficiënter bezig bent in een gezin.

Carry: “Voor de cliënten is het fijn dat we niet meer in producten denken, maar echt doen wat in hún specifieke geval nodig is. Daardoor blijven we vaak ook langer betrokken. Vanuit Veilig Thuis bleef ik ongeveer zes weken betrokken, vanuit het EVU kan dat wel negen maanden zijn als het nodig is. Dat schept een vertrouwensband, ook omdat we met vaste mensen werken. Hoe minder wisselingen, hoe beter. Aan de andere kant zijn we soms ook kort betrokken en proberen we het Buurtteam te versterken.”

Malou: “We komen er als EVU bij en maken afspraken over de veiligheid. We gaan pas weer weg als het op dat gebied goed gaat, en het buurtteam blijft dan gewoon. Er komt niet steeds iemand anders of een andere organisatie. Dat is heel fijn, voor ons als hulpverleners, maar vooral ook voor de gezinnen. Zij ervaren meer betrokkenheid en voelen dat we er echt zijn om samen oplossingen te vinden.”

Carry: “Het is ook voor mij een andere manier van werken, met meer vrijheid. Ik merk dat ik andere keuzes maak. Ik kan protocollen waar mogelijk loslaten en heb meer vrijheid om samen met andere betrokken hulpverlening én het gezin te doen wat helpt. Dat is erg interessant."

Ik zou tegen iedereen in de jeugdzorg die nog niet zo werkt willen zeggen: leer elkaar nu al kennen en begrijpen, ga samen om een gezin heen staan, versterk elkaar en gooi niets over de schutting.”

Malou: “Daar sluit ik me helemaal bij aan. Ik zou willen zeggen: wacht niet af en zoek elkaar vast op. Wat we hier in het EVU vooral anders doen, is meer en beter samenwerken. Ik weet zeker dat dat in de reguliere gang van zaken ook al veel vaker kan dan het nu gebeurt. Dus zoek alvast contact, en maak een begin met die samenwerking.”

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.