Beeld: ©Toekomstscenario

Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Nederland staat voor de maatschappelijke opgave om de hulp en bescherming aan kinderen en volwassenen zodanig te organiseren, dat de veiligheid in gezinnen en huishoudens verbetert, de betrokkenen zich beter gezien en gehoord voelen en er minder gedwongen maatregelen nodig zijn. Daar werken we hard aan binnen het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. In deze nieuwsbrief lees je over de ontwikkelingen rondom het programma Toekomstscenario en de praktijk van de kind- en gezinsbescherming.

Programmanieuws

In gesprek met de Nederlandse GGZ

Op 4 april 2024 ging het landelijk programmateam Toekomstscenario in gesprek met het waardennetwerk ‘Gezond Opgroeien’ van de Nederlandse GGZ. David Lamas trapte af met een presentatie over het programma en de resultaten in proeftuinen tot nu toe. In de proeftuinen wordt gerichter samengewerkt met andere partners om achterliggende problemen bij volwassenen, zoals problemen rond bestaanszekerheid, psychische ontregeling of verslaving, bespreekbaar te maken en aan te pakken. In het leeuwendeel van de casussen is door deze integrale, systeemgerichte benadering geen gedwongen maatregel meer nodig. Lees verder.

Beeld: ©Pexels/Vidal Balielo Jr.

Leren van ervaringen

Marina Bais: “Er zijn duizend gelegenheden om het verschil te maken in het leven van een kind”

Marina Bais is ervaringsdeskundige bij het Toekomstscenario. In dit interview vertelt ze welke inzichten haar eigen ervaringen haar hebben gegeven en hoe ze die toepast in haar werk binnen het Toekomstscenario. Lees haar verhaal.


Kick Off Ontwikkelgroep Ervaringsdeskundigheid  

Afgelopen maandag vond de Kick-Off plaats van de Ontwikkelgroep Ervaringsdeskundigheid. In 2024 is het doel van de ontwikkelgroepen drieledig: ten eerste wordt er gestreefd naar uitwisselen en onderling leren tussen de participanten aan de ontwikkelgroep. Daarnaast beogen we deelbare opbrengsten waar andere proeftuinen en regio’s van kunnen profiteren. Tot slot is input ophalen voor landelijk beleid en (eventuele) aanpassing van het beleid een belangrijk doel. Lees verder.


Burgerportaal: In gesprek met de community 

Gisteren is het programmateam en Ketenregie (afdeling binnen Justitie en Veiligheid) in gesprek gegaan met de community van ervaringsdeskundigen over het burgerportaal. 

Als programmateam fungeren zij als opdrachtgever vanuit het project informatievoorziening, terwijl Ketenregie optreedt als opdrachtnemer voor de analyse- en ontwerpfase van het burgerportaal. Deze fase zal gedurende het hele jaar 2024 plaatsvinden, met als doel om aan het einde van het jaar een projectvoorstel voor de realisatiefase inclusief een roadmap voor het burgerportaal op te leveren. Het is van cruciaal belang om de behoeften van de burger nauwkeurig in kaart te brengen. 

Gisteravond is het eerste verkennende gesprek gevoerd met de community over waar een portaal bij zou kunnen helpen tijdens een hulpverlengingstraject. Teamlid van het programmateam Susanne Slikkerveer vertelt hierover: “Ik vind dat we een zeer prettige en actieve uitwisseling hebben gehad met een enorme opbrengst. We hebben het gehad over de positieve mogelijkheden en over de risico’s waar rekening mee gehouden moet worden bij een burgerportaal. We hebben vanuit de community meteen een aantal deelnemers bereid gevonden om tijdens toekomstige verdiepende behoeftesessies over het burgerportaal actief mee te gaan denken en doen. Er is afgesproken dat wij als programmateam de inhoud van ons gesprek gaan samenvatten, daarna terugbrengen naar de community en dan breder kunnen delen. Kortom, een zeer positieve bijeenkomst met een grote opbrengst voor ons als programmateam.” 

Wil jij ook een bijdrage als ervaringsdeskundige leveren aan toekomstige behoeftesessies van het burgerportaal? Dan kun je e-mailen naar ervaringsdesk.toekomstscenario@gmail.com

Beeld: ©EMMA/Berber Jongbloed

In de praktijk

Ketendag Jeugd, Zorg & Veiligheid 

Hoe kunnen we met behulp van informatievoorziening de samenwerking tussen professionals onderling én de samenwerking tussen professionals en de burger verbeteren? Die vraag stond centraal tijdens de eerste Ketendag Jeugd, Zorg en Veiligheid, die op 5 maart plaatsvond in Utrecht.  Lees verder.

Beeld: ©Voor de Jeugd en het Gezin

Kaders en instrumenten

Meet up projectleiders: lokale teams en transformatie

Op 4 april kwam een flinke groep projectleiders van proeftuinen en beproevende regio’s bij elkaar met het programmateam Toekomstscenario en de opdrachtgevers. De projectleiders werden meegenomen in een aantal belangrijke trajecten die vanuit het landelijk programma lopen. Daarnaast is er aandacht besteed aan de ontwikkelopgave lokale teams en het samenspel tussen lokaal team en regionaal veiligheidsteam. Tot slot kregen de projectleiders een lezing over transformatie. Lees het verslag.


Robuuste Rechtsbescherming 

Rechtsbescherming - (sociaal)juridische informatie, advies en ondersteuning - zou er voor iedereen in Nederland moeten zijn. Waar je ook woont en wat je situatie ook is. Maar: het aanbod is erg versnipperd en niet alle inwoners weten waar zij waarvoor moeten aankloppen. Dat geldt ook voor ondersteuning aan kinderen en gezinnen. De handreiking ‘Aan de slag met rechtsbescherming’ van Divosa en Sociaal Werk Nederland biedt praktijkvoorbeelden, mysteries en bouwstenen om rechtsbescherming lokaal te versterken. 

De Handreiking: Aan de slag met rechtsbescherming is bedoeld voor gemeenten, die als meest nabije overheid een regierol hebben in het organiseren van rechtsbescherming, maar zeker ook relevant voor professionals van sociale en juridische organisaties die met de gemeente samenwerken. Bouwstenen zijn onder andere aanbod, toegang, bejegening en samenwerken. 

Om te ontdekken wat er goed en mis kan gaan voor inwoners en professionals is er de Mysterie Module rechtsbescherming. Luister naar de ervaringen van inwoners, ontdek of sociaaljuridische ondersteuning in jouw gemeente hierop aansluit en bespreek met elkaar wat er anders kan. Voor professionals werkzaam in de ondersteuning aan gezinnen is er de casus 'escalatie voorkomen in het gezin'.  

Agenda

Maak je burgemeester, wethouder, gemeentesecretaris, griffier en raadsleden attent op het VNG Jaarcongres 2024 op 25-26 juni! 

Nieuwe werkwijze met goede resultaten: minder gedwongen maatregelen met het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming? 

De resultaten van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming zijn boven verwachting. In de proeftuinen worden veel minder gedwongen maatregelen ingezet. In een van de middagsessies tijdens het VNG Jaarcongres 2024 kunt u kennismaken met deze nieuw ontwikkelde manier van werken. Onderaan dit artikel vindt u de aanmeldlink.  

Het programma start al in de bus die u naar Kamerik brengt. Tijdens deze rit vertelt een moeder die getroffen is door de kinderopvangtoeslagenaffaire haar verhaal. Wat zijn haar ervaringen met jeugdbescherming en wat veranderde er met de inzet van het ondersteuningsteam? Wat was de impact hiervan op haar leven en dat van haar kinderen?  

Na aankomst bij boerderij de Boerinn nemen we bij mooi weer buiten plaats rondom het podium. Op interactieve wijze wordt de praktijk naar het podium gebracht: acteurs, en professionals spelen levensechte situaties na à la ‘De Vloer Op’. Het publiek reflecteert op de scènes en met die informatie gaan de acteurs improviseren. Wat gaat er goed en wat kan anders?  Na afloop heeft u ervaren welk verschil werken met het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming maakt.  
 

Aantal kinderen in beschermingsketen verminderen 

Vervolgens nemen de gemeenten Montfoort en Oudewater van de landelijk erkende proeftuin Bescherming in beweging Utrecht West het stokje over. De aanpak van deze proeftuin begint bij de sociale basis in de gemeente. Het lokale team heeft een centrale positie, ook voor kinderen en gezinnen die te maken krijgen met de beschermingsinstanties. Centraal in deze workshop staat de stelling: Iedere gemeente kan door verandering van haar eigen beleid en versterking van het lokale team het aantal kinderen in de beschermingsketen verminderen en de uitgaven voor de Jeugdwet substantieel omlaag brengen met behoud of verbetering van de kwaliteit voor de gezinnen. 

Het projectteam (Lianne Groot, Adri van Montfoort en Wineke van Ravenstein) houdt een presentatie over de gekozen veranderstrategie en de bereikte resultaten. Vervolgens lichten bestuurders en managers toe wat andere gemeenten van hun aanpak kunnen leren en waar ze dan op moeten letten. We sluiten af met vragen van de deelnemers over de kansen en over wat de gemeente vanaf morgen kan gaan doen. 
 

Kennismaken met deze nieuw ontwikkelde manier van werken? 

Meld u aan via https://www.vngjaarcongres.nl/home

De hierboven beschreven sessie van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming betreft de middagsessies op 25 juni. Bij voldoende aanmeldingen gaat de sessie door.  

Kijk-, lees- en luistertips

Podcast: 'Jeugdzorg. Wat bedoel je? Aflevering 22: Professionals een stem geven'

Het geluid van professionals die dagelijks met en voor ouders en kinderen werken, is maar weinig te horen. Carien de Graaf deelt haar ervaring als projectleider bij KOOS en voormalig jeugdambassadeur. Ze bespreekt de bedoeling en opbrengsten van een leergang die 45 jeugdambassadeurs heeft opgeleid en hoe ze meedoen in politieke en maatschappelijke discussies.

Jeugdzorg: Wat bedoel je? Podcast Logo