Kick Off Ontwikkelgroep Ervaringsdeskundigheid

Maandag 8 april 2024 vond de Kick-Off plaats van de Ontwikkelgroep Ervaringsdeskundigheid. In 2024 is het doel van de ontwikkelgroepen drieledig: ten eerste wordt er gestreefd naar uitwisselen en onderling leren tussen de participanten aan de ontwikkelgroep. Daarnaast beogen we deelbare opbrengsten waar andere proeftuinen en regio’s van kunnen profiteren. Tot slot is input ophalen voor landelijk beleid en (eventuele) aanpassing van het beleid een belangrijk doel.  

Het thema Ervaringsdeskundigheid, in het kader van het Toekomstscenario, omvat diverse aspecten, waaronder het inzetten van ervaringsdeskundigheid in casuïstiek, de inzet ervan in verschillende regio's en proeftuinen, en het verstrekken van gevraagd en ongevraagd advies met betrekking tot beleidskwesties. 

Zowel Proeftuin Gelderland-Zuid als ook proeftuin Rotterdam-Rijnmond waren met twee regio’s aanwezig bij deze Kick-Off. Uit deze beide proeftuinen waren ervaringsdeskundigen, beleidsmakers, hulpverleners en projectleiders aanwezig. Het was mooi om te zien hoe tijdens de bijeenkomst al veel uitwisseling plaatsvond. Er werd gesproken over de toepassing van ervaringsdeskundigheid en waar deze wordt ingezet. Tevens werden de obstakels die we tegenkomen, besproken. Dit is dan ook een goede start voor het vervolg van de ontwikkelgroep. Centraal staat: VERBINDEN! 

Samen zullen we de komende tijd de mogelijkheden verkennen en concreet maken hoe we ervaringsdeskundigen en ervaringsdeskundigheid kunnen integreren in de proeftuinen en regio's, in alle fasen van het proces. We zullen ook bespreken hoe we de resultaten delen met proeftuinen en regio's, en hoe we deze kunnen benutten bij het vormgeven van beleid.