Ketendag Jeugd, Zorg & Veiligheid

Hoe kunnen we met behulp van informatievoorziening de samenwerking tussen professionals onderling én de samenwerking tussen professionals en de burger verbeteren? Die vraag stond centraal tijdens de eerste Ketendag Jeugd, Zorg en Veiligheid, die op 5 maart plaatsvond in Utrecht.  

Initiatiefnemer van deze dag was de afdeling Ketenregie van het ministerie van Justitie en Veiligheid, Directoraat Straffen en Beschermen, met als belangrijk doel om elkaar te ontmoeten en het netwerk uit te breiden. Dat is goed geslaagd. Er waren vele partners uit het jeugd-, zorg- en veiligheidsdomein aanwezig, die gesprekken met elkaar aanknoopten en nieuwe contacten legden. Daarnaast is er samengewerkt aan het vaststellen van een gezamenlijke, nieuwe visie die de naam: ‘Netwerksamenwerking onder de vingertoppen’ heeft gekregen. Voor een aantal opgaven gingen de aanwezigen concreet aan de slag in actieve werksessies. 
 

Het Burgerportaal 

In een aantal van de werksessies is er gewerkt aan het Burgerportaal. Vanuit het programma Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming is er een nauwe samenwerking met de afdeling Ketenregie rondom de visie op informatievoorziening en specifiek omtrent het Burgerportaal. In opdracht van het programma voert Ketenregie een project uit voor de ontwerp en analysefase van een te realiseren Burgerportaal. Dit project bestaat in eerste instantie uit een grote inventarisatie: welke portalen zijn er al? Welke behoeften hebben burgers en professionals? Met welke kaders moeten we rekening houden?  

Het Burgerportaal is een initiatief waar veel netwerkpartners enthousiast over zijn en betrokken bij willen zijn. Er wordt gestreefd om de inventarisatiefase van het Burgerportaal tegen de zomer van 2024 af te ronden. Daarna vindt de ontwerpfase plaats en kan er een concrete roadmap worden opgesteld. Eind 2024 worden beslissingen gemaakt over het vervolgtraject. 

Geslaagde dag 

Naast het burgerportaal waren er ook werksessies over andere initiatieven op het gebied van informatievoorziening. Hierin is gekeken naar het verbeteren van de samenwerking tussen professionals onderling en de samenwerking tussen professionals en de burger. 

We kijken terug op een geslaagde dag, waarin we (letterlijk) dichter bij elkaar zijn gekomen, veel hebben gesproken over de ambities met betrekking tot de informatievoorziening en samen plannen voor de toekomst hebben gemaakt.  

Beeld: ©Voor de Jeugd en het Gezin