E-book over innovatieparadoxen voor de oplossing van wachttijden

Kan je de wachttijden oplossen? Deze vraag wordt vaak aan team Aanpak Wachttijden (TAW) van het OZJ (Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd) gesteld. In dit e-book toont het TAW innovatieparadoxen voor de oplossing van wachttijden.

Illustratie van een innovatieparadox
Beeld: ©OZJ

Wachttijden zijn berucht om hun complexiteit in combinatie met urgentie en impact – een wicked problem. Het antwoord op de bovenstaande vraag vereist daarom inzicht in een aantal tegenstrijdigheden. En het oplossen van wachttijden vereist bovendien het onderdrukken van enkele neigingen. 

De titel van het e-book “Dat doen we al” illustreert dit treffend. Tegelijkertijd brengt dit ook het paradox met zich mee: als we het allemaal al doen, ‘waarom werkt het dan niet?’ De bedoeling van dit e-book is om met behulp van vragen, dilemma’s en paradoxen men te behoeden voor valkuilen in de aanpak van wachttijden.