"Dat doen we al” - Innovatieparadoxen voor de oplossing van wachttijden

In dit e-book wil team Aanpak Wachttijden vooral laten zien dat er hoop is. De titel ‘dat doen we al’ illustreert dit treffend. Vaak doen we al veel dingen die nuttig zijn vanuit het perspectief van wachttijden en hoeft er vaak niet direct ‘iets nieuws’ te gebeuren. Je voelt waarschijnlijk ook al de tegenovergestelde kant van het dilemma: als we het allemaal al doen, ‘waarom werkt het dan niet?’. Hiermee
kunnen we meteen de term paradox introduceren: een ogenschijnlijke tegenstelling die je alleen op een ander niveau op kan lossen. De ‘we doen het
al’-paradox staat centraal in dit e-book.

Afbeelding van publicatie innovatieparadox
Beeld: ©Aanpak Wachttijden