Misvattingen over het Toekomstscenario ontrafeld

Rondom het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming bestaan veel misvattingen. Bijvoorbeeld over de nadruk op het Regionale Veiligheidsteam en over de vraag of het Toekomstscenario wel echt de stip op de horizon is. Bij veel mensen leeft ten onrechte de gedachte dat er op dit moment alleen nog maar in de proeftuinen wordt gewerkt naar de visie van het Toekomstscenario, of dat het alleen gaat om (gezinnen met) kinderen.

Afbeelding bij artikel over misverstanden over het Toekomstscenario

Samen met het programmateam, het NJI en de projectleider van proeftuin Utrecht, Adri van Montfort, hebben we in dit artikel de belangrijkste misvattingen voor je ontrafeld.