Meer informatie

Met wie bespreek je je zorgen als je vermoedens hebt van kindermishandeling? Aangewezen personen hiervoor zijn de aandachtsfunctionaris of een medewerker van Veilig Thuis. Maar ook overleggen met een deskundige collega kan helpen om signalen te duiden.

Deze informatie is gepubliceerd in het kader van de Week tegen Kindermishandeling 2023. Het thema van deze editie was: 'Bespreek je zorgen. Je staat er niet alleen voor.'

Aandachtsfunctionaris

Werk je binnen een sector die valt onder de Wet Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling? Grote kans dat je binnen jouw organisatie je zorgen of twijfels kunt bespreken met een aandachtsfunctionaris. Een aandachtsfunctionaris is iemand die specifieke deskundigheid heeft over de aanpak van huiselijk geweld en de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Met hem of haar kun je je vermoedens bespreken, samen signalen in kaart brengen en bespreken of en welke vervolgstappen nodig zijn.

Medewerker Veilig Thuis

Werkt er geen aandachtsfunctionaris binnen jullie organisatie, neem dan contact op met een medewerker van Veilig Thuis voor advies of consultatie. Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij een advies noem je de naam van het gezin, de cliënt waarover je je zorgen maakt niet. Dat blijft anoniem voor Veilig Thuis.

Collega’s

De aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld is niet makkelijk. Het helpt om er regelmatig met je collega’s over te praten.  Zo help je elkaar verder en leer je veel van elkaar. Bijvoorbeeld als het gaat om normen en waarden over het opvoeden van kinderen, omgangsvormen in gezinnen of cultuurverschillen. Door met elkaar te praten over wat je toelaatbaar vindt, kan de onzekerheid over signalen afnemen.*

Meer weten?

•    Op de website van de Augeo Foundation en de website van de vereniging voor aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling vind je meer informatie over wat een aandachtsfunctionaris is en doet. 
•    Lees het dubbelinterview met 2 aandachtsfunctionarissen dat in het Augeo magazine verscheen.
•    Bekijk het animatiefilmpje van Veilig Thuis waarin wordt uitgelegd hoe een adviesgesprek met Veilig Thuis eruitziet. 
•    Lees het interview met arts-assistent Nanick van Veilig Thuis.
•    Lees de aanbevelingen van professionals over het vragen van advies op de website van Augeo.
•    Bekijk de webpagina ‘Hoe praat ik met andere professionals’ van de website van het NJi.
•    Lees meer over Samen werken aan veiligheid op de website van het Nji.
•    Op de website van het NJi lees je ook hoe je een multidisciplinair overleg organiseert bij zorgen over veiligheid.
•    Bekijk de Frustatiewijzer met daarin tips en informatie om de samenwerking bij huiselijk geweld en kindermishandeling te verbeteren. 

*De informatie op deze webpagina is gebaseerd en deels afkomstig van de website van de Augeo Foundation.