Voortgangsrapportage Aanpak Wachttijden 2021

Deze rapportage is geschreven over de periode juni tot december 2021. In deze voortgangsrapportage nemen we je mee in de werkzaamheden die het team Wachttijden van het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) samen met andere partijen heeft uitgevoerd voor het aanpakken van wachttijden in de jeugdhulp.

Afbeelding van de Voortgangsrapportage Aanpak Wachttijden
Beeld: ©OZJ

Inhoudsopgave:

  • 1. Inleiding
  • 2. Aanleiding voor de Aanpak Wachttijden
  • 3. Aanpak Wachttijden langs drie lijnen
  • 3.1 Lijn data: inzicht en overzicht
  • 3.2 Lijn structurele aanpak
  • 3.3 Lijn specifieke ondersteuning in de pilotregio Rijnmond
  • 4. Overig
  • 5. Beschouwing
  • 6. Vooruitblik


Bijlage A: Rijnmond overige activiteiten
Bijlage B: Procestekening structurele aanpak